PA Consulting: ‘Vermijd contraproductieve bezuinigingen in coronacrisis’

Onderzoek 21-07-2020 om 10:10 - Coronavirus


PA Consulting: ‘Vermijd contraproductieve bezuinigingen in coronacrisis’


Onderzoek PA Consulting toont aan hoe organisaties hun concurrentiepositie kunnen verbeteren en hoe ze contraproductieve kostenbesparingen kunnen voorkomen

 

Kostenbeheersing is door de coronacrisis belangrijker dan ooit. Organisaties hebben nog steeds veel mogelijkheden tot verbetering op dit gebied, zo blijkt uit onderzoek van PA Consulting. Met een mogelijke economische crisis in het vooruitzicht voelen bedrijven zich gedwongen fors in de kosten te snijden om de cashflow en liquiditeit op de korte termijn te behouden. Kortetermijndenken leidt bijna altijd tot een verslechtering van de concurrentiepositie op de lange termijn.

Besparingen op korte termijn verminderen in de regel de capaciteit om te innoveren en houden onvoldoende rekening met de volledige ketenkosten, simpelweg omdat dit lastiger is. Het gevolg is dat als de kernoorzaken van de kosten niet worden aangepakt, op een later moment de kosten toch weer terugkomen.

Het PA-rapport, op basis van hun onderzoek bij marktleiders in tien verschillende branches, geeft drie aanbevelingen om deze valkuilen te vermijden:

  1. Focus op kosten in de gehele keten. Kostenoptimalisatie moet een structureel onderdeel worden van de dagelijkse activiteiten, en niet worden gezien als tijdelijke oplossing in tijden van crisis. Hier is een kijk op de hele keten van belang: zo heeft het geen zin om te besparen op leveranciers als dit later tot hogere interne kwaliteitskosten leidt. Juist nu veel organisaties door de coronacrisis zijn gedwongen om kostenefficiënt te werken, is er momentum om kostenoptimalisatie structureel in te bedden in de bedrijfsvoering.
  2. Versimpel de organisatiestructuur. Om kostenoptimalisatie structureel uit te voeren, is eenvoud belangrijk. Een simpelere organisatiestructuur in combinatie met een proactieve mentaliteit stelt organisaties in staat snel stappen zetten in de gebieden waar de meeste impact kan worden gemaakt, door bijvoorbeeld het verminderen van overheadkosten.
  3. Gebruik nieuwe technologieën en nieuwe werkmethodes. Tijdens de crisis maakten de meest succesvolle organisaties maximaal gebruik van technologieën zoals collaboratieve communicatietools, de versnelde toepassing van digitale- en datatechnieken, en schakelden snel over naar nieuwe, flexibele manieren van werken. Na de crisis is het doorzetten van deze toepassingen een voorwaarde voor structurele kostenoptimalisatie. Hiervoor is data-analyse van onder meer telematicadata van cruciaal belang, willen organisaties de benodigde inzichten verkrijgen.
Organisaties kunnen van elkaar leren

Bij succesvolle organisaties is kostenbeheersing een concreet onderdeel in strategie, organisatie en bestuur, processen, tools, competenties en methodologieën. In het rapport van PA worden tien sectoren aan de hand van deze aspecten gerangschikt op prestaties in kostenefficiëntie, en worden voor iedere sector concrete aanbevelingen gedaan. Het onderzoek toont aan dat sommige sectoren uitblinken in kostenbeheersing, terwijl anderen tekortschieten. Maar ongeacht de sector kunnen organisaties van elkaar leren. Life sciences presteert bijvoorbeeld uitmuntend op organisatie, maar schiet tekort in hun cost management tooling. Voor defensie en luchtvaart is dit weer andersom.

Hans Houmes, Lead Partner Industrial Manufacturing bij PA: “Met een structurele focus op kostenbeheersing zijn organisaties niet alleen beter bestand tegen crises, maar ook in staat om sneller te innoveren. Hierdoor komen mogelijkheden om winstmarges te vergroten sneller in beeld, wordt ook productontwikkeling efficiënter, en maakt het de gehele organisatie dynamischer omdat er constant wordt gezocht naar manieren om slimmer te werken.”

De aanbevelingen zijn te vinden in het volledige rapport, dat hier is in te zien.

Onderzoeksmethodologie

PA heeft wereldwijd 180 marktleiders in tien branches ondervraagd. De helft van de respondenten is onderdeel van organisaties met een jaaromzet van tien miljard euro of meer. Prestaties zijn op basis van 30 aspecten geanalyseerd. Voor ieder aspect hebben we senior executives gevraagd hoe goed ze presteerden op een schaal van 1 tot 5. Dit stelde ons vervolgens in staat iedere sector en ieder aspect te indexeren, en de verschillen te meten tussen de voortrekkers en de rest.

Daarnaast hebben we de respondenten gevraagd hoe relevant deze aspecten zijn binnen hun branche, op een schaal van 1 (niet relevant) tot 5 (zeer relevant). Deze scores hebben we gebruikt om per branche de verschillen te wegen per aspect, wat resulteerde in branchespecifieke inzichten over verbeterpunten.


===einde persbericht===

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht of over PA Consulting Group neem je contact op met:

Naomi van Duin (ClarityPR), telefoon: 023 555 34 24, e-mail.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

PA Consulting Group

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Naomi Van Duin

Adres:
Kruisweg 811a, 2132 NG Hoofddorp, Nederland

Telefoon:
023 555 34 24

PR-contact:
Clarity

Over PA Consulting Group:
In een wereld die wordt gedreven door technologie, geloven wij dat de kracht van vindingrijkheid bijdraagt aan een positieve toekomst voor de mens. Op het snijvlak tussen strategie, technologie en innovatie creëren we kansen uit complexiteit. Onze teams van experts op uiteenlopende gebieden combineren innovatief denken met baanbrekende technologische toepassingen om sneller en verder vooruit te komen. Terwijl onze klanten transformeren, bereiken we samen duurzame resultaten. We zijn een innovatie- en transformatie-consultant met meer dan 3.300 specialisten op het gebied van consumenten en de maakindustrie, defensie en beveiliging, energie- en nutsbedrijven, financiële dienstverlening, overheid, gezondheidszorg, biowetenschappen en transport. Onze mensen zijn strategen, innovatoren, designers, consultants, digitale experts, wetenschappers, engineers en technologen. We werken wereldwijd vanuit kantoren in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Nederland en de Noordse landen.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.