7 Utrechtse bedrijven in de Technology Fast 50 editie 2022

Persbericht 22-11-2022 om 9:49 - MKB & ondernemerschap - Utrecht (provincie)


7 Utrechtse bedrijven in de Technology Fast 50 editie 2022


Jaarlijks worden de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in Nederland erkend voor hun uitzonderlijke groeiprestaties. Dit jaar staan zeven Utrechtse bedrijven in deze ‘Technology Fast 50’. Dit zijn jonge bedrijven uit het netwerk van ROM Utrecht Region, een initiatief dat ambitieuze, innovatieve ondernemers verbindt met kennis, financiering en toegangspoorten tot andere markten. Om samen digital, health en sustainability vorm te geven voor de economie van de toekomst.

Stoov, Dytter, Blue Current, Trunkrs, Green Story, Sensorfact en Surelock zijn de zeven Utrechtse bedrijven die in de Technology Fast 50 editie 2022 zijn opgenomen. Dit is een jaarlijkse ranking van de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in Nederland, aangevuld met een competitie voor Rising Star en Most Disruptive Innovator 2022.

Dat er zeven bedrijven uit Utrecht zijn opgenomen in deze top 50, komt overeen met de groei van deze regio zelf. Regio Utrecht (provincie Utrecht en Gooi- en Vechtstreek) is niet alleen één van de snelst groeiende regio’s in Nederland maar ook één van de meest competitieve regio’s in Europa. Een groei die gepaard gaat met uitdagingen op het gebied van hoogwaardige werkgelegenheid, goede bereikbaarheid en een gezonde woon- en leefomgeving. Thema’s waarvoor de zeven snelgroeiers en andere bedrijven die zijn aangesloten bij ROM Utrecht Region zich samen inzetten.

Over ROM Utrecht Region

ROM Utrecht Region staat voor verbinding en kennisdeling van ambitieuze en innovatieve ondernemers in de regio Utrecht en omgeving. Aansluiting bij ROM betekent ook zorg voor financiële draagkracht en toegangspoorten tot andere markten, in Nederland en het buitenland. Gezamenlijk hebben de bedrijven meer slagkracht voor het vormgeven van de toekomstige economie, waarin duurzaamheid, digitalisering en gezondheid centraal staan. Deze thema’s zijn in de regio onderverdeeld in onder meer Earth Valley in Amersfoort, Life Science & Health in Utrecht en Media en Gaming in Utrecht/Hilversum.

Over de 7 Utrechtse snelgroeiers

Vijf (Stoov, Blue Current, Trunkrs, Green Story en Sensorfact) van de zeven Utrechtse snelgroeiende bedrijven die in de top 50 zijn opgenomen, zijn gevestigd in Earth Valley in de regio Amersfoort. Een kennisomgeving die dankzij de aanwezigheid van ingenieursbureaus, geo-data-, bouwbedrijven en kennisinstellingen een cruciale bijdrage kan leveren aan de wereld van morgen.

Dytter is onderdeel van het Life Science & Health in Utrecht. In deze stad wordt toegewerkt naar een ‘Open Health Lab’ waarin stakeholders samenwerken om innovaties daadwerkelijk naar de markt te brengen. Utrecht Region test, valideert en implementeert. Centraal staan hier de thema’s Future Health, Healthy Environment en Living Better.

Surelock is gevestigd op de as Hilversum/Utrecht waar meerdere bedrijven zijn gevestigd die zich bezighouden met media en gaming en specifiek de nieuwe thematiek rondom: Privacy by design, met onder andere datakluizen en Web 3.0 voor autonome databeschikking; Immersive content, dat gaat over core gaming- en mediatechnologieën zoals XR, gamification en het enhancen van content; en The Future of News voor visieontwikkeling voor fake news en filter bubbels en bescherming van brede democratische waarden.


===einde persbericht===

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht of over ROM Utrecht Region neem je contact op met:

Jennifer Delano (PRGoeroes), telefoon: 06 397 554 93, e-mail.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

ROM Utrecht Region

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Rob Van Beek

Adres:
Euclideslaan 1, 3584 BL Utrecht, Nederland

Telefoon:
085 022 13 44

Over ROM Utrecht Region:
ROM Utrecht Region is een initiatief dat ambitieuze, innovatie ondernemers verbindt met kennis, financiering en toegangspoorten tot andere markten. Om samen digital, health en sustainability vorm te geven voor de economie van de toekomst.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.