Betere afstemming tussen hernieuwbare energie en elektrisch vervoer is bittere noodzaak

Persbericht 13-12-2021 om 11:19 - Duurzaamheid - Energiesector - Transport & logistiek


Betere afstemming tussen hernieuwbare energie en elektrisch vervoer is bittere noodzaak


Om onze economie klimaatneutraal te maken, is het cruciaal dat de transportsector transformeert en schoner wordt. De sector draagt immers nog steeds in grote mate bij aan de uitstoot van broeikasgassen: 78% van de CO2-uitstoot in Europa komt van wegtransport. In Nederland is dat percentage lager, maar is met 21% nog steeds de derde grootste bron voor CO2-uitstoot in de transportsector. Actie is dus nodig om klimaatdoelstellingen te behalen. 

Een belangrijke stap die daarbij gezet moet worden is een betere afstemming met het totale energieverbruik, en dan met name het verbruik van hernieuwbare energiebronnen.

Besparen op de energierekening met elektrische auto’s

Elektrisch vervoer draagt niet alleen bij aan een CO2-vrije transportsector, maar kan ook leiden tot een grotere vermindering van de uitstoot van het gehele elektriciteitsnet. Een verzameling van meerdere elektrische voertuigen (EV’s) vormen namelijk een betrouwbare bron van flexibiliteit voor de vraagzijde van het net. Slimme laadoplossingen kunnen de belasting over verschillende oplaadpunten verdelen om de druk op het lokale net te verlichten. Hiermee zijn potentiële hoge kosten voor de modernisering van de infrastructuur te beperken.

Slimme cloud-oplossingen maken het mogelijk om het energieverbruik van EV-laadpunten te optimaliseren door deze af te stemmen op de elektrische belasting van het gebouw, zoals de airconditioning en verwarming. Zo kunnen bedrijven hun energiekosten aanzienlijk verlagen en tegelijkertijd meer EV-bestuurders ontvangen zonder dat dit leidt tot hoge kosten of pieken in het energieverbruik. 

Dat werkt als volgt:  een slimme meter beheert het maximale energiegebruik voor laadpunten en de gehele belasting van het gebouw, gebaseerd op het gemiddelde energieverbruik van de afgelopen maanden. Nadat het verbruiksplafond is vastgesteld, zorgt deze meter voor een ononderbroken stroomvoorziening van het gebouw, en dat laadsessies zo nodig worden vertraagd om vraagpieken te voorkomen. In de praktijk is bewezen dat zo’n oplossing jaarlijks duizenden dollars aan energiekosten kan besparen, en de voor laadsessies benodigde energie met wel 50% kan terugdringen.

Elektrisch vervoer als bron van flexibiliteit voor het net

EV’s bieden niet alleen flexibiliteit op gebouwniveau. Ook het (lokale) energienet kan worden ondersteund door middel van load shifting. Dat betekent dat elektriciteitsverbruik wordt verschoven van piekperiodes naar tijdstippen waarop  de vraag lager is. Door te communiceren met het elektriciteitsnet kan een slimme laadoplossing de laadbelasting van een wagenpark aanpassen wanneer er meer stroom beschikbaar is op het net, of nog beter, wanneer er meer stroom uit hernieuwbare bronnen beschikbaar is. 

Dit is met name relevant voor laadpalen op de werkplek. Daar staan auto’s overdag geparkeerd – en dan wordt juist zonne-energie opgewekt. Daarom is het belangrijk elektrisch vervoer vanuit een systemische benadering te bekijken. Het gaat niet alleen om de aandrijving van auto’s, maar ook om een nieuwe, gedistribueerde energiebron (zonne-energie) die een grote mate van flexibiliteit biedt. 

In de toekomst bieden EV’s ook een vorm van energieopslag. Autobatterijen slaan elektriciteit op die later kan worden teruggeleverd aan het net of een particulier systeem wanneer dit nodig is.

Hoewel deze technologie gemakkelijk kan worden toegepast, moeten bepaalde voorzieningen en voorwaarden op de elektriciteitsmarkt worden aangepast om dit aantrekkelijk te maken voor auto eigenaars én netbeheerders. 

Tot slot ondersteunt elektrisch vervoer in de implementatie van een holistische duurzame strategie. De elektrificatie van transport is een integraal onderdeel van ieder streven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering (en economie).

De elektrificatie van wegtransport biedt bedrijven een van de gemakkelijkste manieren om onmiddellijke en kosteneffectieve besparingen te realiseren. En wanneer EV’s ook nog eens worden aangedreven door groene energie, voldoet elektrisch vervoer aan alle eisen voor een klimaatneutrale samenleving. 

Door Christelle Verstraeten, Head of European Policy bij ChargePoint

 


Meer weten over hernieuwbare energiebronnen? Christelle Verstraeten staat u graag te woord over dit onderwerp. Neem contact op met chargepointbenelux@clarity.pr om een afspraak te maken.


===einde persbericht===

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht of over ChargePoint neem je contact op met:

Marlieke Tijman (ClarityPR), telefoon: 023 555 34 24, e-mail.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

ChargePoint

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Marlieke Tijman

Adres:
Hoogoorddreef 56e, 1101 BE Amsterdam, Nederland

Telefoon:
023 555 34 24

Over ChargePoint:
ChargePoint zet zich sinds de oprichting in 2007 in voor bedrijven en bestuurders om de overstap naar elektrisch rijden makkelijk te maken. Het bedrijf heeft het grootste EV-oplaadnetwerk opgezet en heeft het meest uitgebreide portfolio met oplaadoplossingen die vandaag de dag beschikbaar zijn. Het cloud-abonnementsplatform en de softwaregestuurde oplaadapparatuur van Chargepoint zijn ontworpen om ieder oplaadscenario mogelijk te maken: van thuis tot op de werkplek, bij parkeergelegenheden, horeca en retail en voor wagenparken van ieder formaat. Een ChargePoint-account biedt momenteel toegang tot honderdduizenden oplaadpunten in Noord-Amerika en Europa.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.