Betrokkenheid medewerkers nog onder druk door nasleep pandemie

Persbericht 08-09-2022 om 11:52 - Cloud - HR & personeel - ICT & Internet - Landelijk Nederland - Nederland


Betrokkenheid medewerkers nog onder druk door nasleep pandemie


In de sectoren software & services en technologie zijn medewerkers het meest betrokken bij hun organisatie. Dat blijkt uit het rapport van Workday Peakon Employee Voice, dat doorlopend in 17 sectoren wereldwijd data verzamelt en analyseert en zo volgt hoe de betrokkenheid van medewerkers zich ontwikkelt. Uit het rapport komt ook naar voren dat organisaties vooral in gesprek moeten blijven met medewerkers (en moeten luisteren) om de betrokkenheid te vergroten, het risico op burn-outs te verminderen en talenten te behouden.

De software- en technologiesector hebben in het onderzoek naar medewerkersbetrokkenheid (‘employee engagement’) hun toppositie verstevigd, met respectievelijk een eerste en tweede plaats van de 17 geanalyseerde sectoren. Op plek drie staat de commerciële & zakelijke dienstverlening. Sectoren waar de betrokkenheid van medewerkers achteruit ging, waren de zorg, farmaceutische industrie, de non-profitsector en transport & logistiek. Dit zijn ook sectoren die in 2021 nog onder druk stonden door de Covid-19-pandemie. Het is waarschijnlijk dat de medewerkersbetrokkenheid juist in deze sectoren negatief werd beïnvloed door de impact op de gezondheid en het welzijn die het werken tijdens een pandemie had. 

De invloed van de werkomgeving is groot

De invloed die de werkomgeving heeft op de betrokkenheid van medewerkers is, in alle sectoren die in Workday Peakon Employee Voice worden onderzocht, toegenomen tussen het eerste en vierde kwartaal van 2021. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat organisaties bij het uitbreken van de pandemie flexibel werken hebben ingevoerd en dat nu hebben uitgebreid. Sommige sectoren presteerden beter dan andere, maar er was een algemene stijging te zien in de invloed van de omgeving op de betrokkenheidsscores. 

Voor veel organisaties, zeker die met relatief veel frontofficemedewerkers, blijft het een uitdaging om werknemers meer flexibiliteit te bieden in werkplek, werktijden en werkvormen. Sinds de pandemie is dit wel een prioriteit voor medewerkers, dus zullen organisaties hier oplossingen voor moeten vinden om talenten te behouden. 

Slechtere scores op werkdruk

Verder is wereldwijd een verandering te zien in de enquête antwoorden van medewerkers over de ervaren werkdruk. Daar zijn de scores verslechterd. Bij deze scores wordt gemeten of werknemers de hoeveelheid werk waar ze verantwoordelijk voor zijn als redelijk ervaren, of als een oorzaak van stress, wat zich kan vertalen in een hoger risico op een burn-out. 

De naweeën van de pandemie en de moeilijke omstandigheden die daar mee te maken hebben, lijken hun tol te eisen wat betreft het welzijn van de medewerkers. Werknemers die thuiswerken, werken vaak langer en hebben moeite om een goede balans te vinden tussen werk en privé. In sommige sectoren, zoals de zorg, het hoger onderwijs en non-profit, is te zien dat de verhouding tussen de betrokkenheid van medewerkers enerzijds en hun algemene gezondheid en welzijn anderzijds onder druk staat. Dit uit zich ook in de onderzoeksresultaten. In deze sectoren zijn de scores hoog als het gaat om zinvol werk, maar laag op factoren die de betrokkenheid van werknemers bepalen, zoals werkdruk en werkomgeving. 

Het rapport van Workday Peakon Employee Voice laat onder meer zien dat veel organisaties zich in 2022 en daarna zullen moeten richten op het terugdringen van het risico op burn-outs en tegelijkertijd moeten zorgen voor de omstandigheden en voorwaarden die medewerkers helpen om op de lange termijn goed te presteren.

Over het onderzoek

De Workday Peakon Employee Voice-database bestaat uit bijna 225 miljoen enquête antwoorden van medewerkers en meer dan 41 miljoen opmerkingen van medewerkers uit 160 landen. Het rapport ‘State of Engagement’ is gebaseerd op een analyse van geanonimiseerde wereldwijde werknemersenquêtedata van antwoorden die bijna 2,5 miljoen werknemers bij 1.500 bedrijven in 2021 hebben ingevuld. De Workday-analyse vergelijkt de gemiddelde scores voor de algemene betrokkenheid en individuele betrokkenheid tussen het eerste en het vierde kwartaal van 2021, van bijna 9 miljoen antwoorden op enquêtes


===einde persbericht===

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht of over Workday neem je contact op met:

Linda Schilperoort (ClarityPR), telefoon: 023 555 34 24, e-mail.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

Workday

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Linda Schilperoort

Adres:
Kruisweg 811a, 2132 NG Hoofddorp, Nederland

Telefoon:
023 555 34 24

PR-contact:
Clarity

Over Workday:
Workday is een toonaangevende leverancier van enterprise cloud applicaties voor finance en human resources. Workday is opgericht in 2005 en levert applicaties op het gebied van financial management, human capital management en analytics die zijn ontworpen voor de grootste ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties wereldwijd. Honderden ondernemingen, variërend van medium enterprises tot Fortune 50 companies, hebben inmiddels voor Workday gekozen.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.