BIMlink ontsluit BIM-informatie op locatie met Fieldapp van Beecot

Persbericht 07-10-2021 om 11:41 - Bouw & vastgoed - Bouw & vastgoed


BIMlink ontsluit BIM-informatie op locatie met Fieldapp van Beecot


BIMlink en Beecot hebben samen de Fieldapp ontwikkeld die tekeningen, bouwdocumenten en 3D-modellen uit de gebouwendossiers van BIMlink op locatie ontsluit. Een ander sterk onderdeel van de applicatie is de implementatie met Augmented Reality (AR). De app is integraal onderdeel van het BIMlink-account van klanten.

Toegang tot actuele gebouwinformatie is essentieel bij het bouwen en beheren van vastgoed. Het is dan ook krachtig om die informatie op een mobiel device te kunnen raadplegen, bewerken en hierover te communiceren met projectpartners. De mobiele Fieldapp applicatie van Beecot kan alle BIM-informatie van gebouwen en objecten op locatie visualiseren in 2D, 3D, en AR. Alle in BIMlink opgeslagen bestanden, zoals rapporten, documenten, modellen en tekeningen zijn daarmee beschikbaar voor het uitvoerend personeel.

Werken met QR

Om snel en eenvoudig de juiste informatie te ontsluiten biedt de Fieldapp de mogelijkheid om met QR codes te werken. Door bijvoorbeeld een QR-code in de meterkast van een woning te scannen, wordt direct alle gerelateerde informatie getoond. Op deze manier worden lange zoektijden en frustratie voorkomen en wordt de kans op fouten door onvolledige of foute informatie voorkomen.

3D en AR-visualisatie

De bestaande modellen zijn op locatie in te zien in 3D met een gebruiksvriendelijke viewer. Hierbij kunnen klanten de BIM-modellen via AR ook in hun eigen omgeving tonen. Dit maakt het mogelijk om op locatie als het ware ‘in’ het gebouw te kijken met een mobiele telefoon of tablet. Hierdoor is het mogelijk om nauwkeurig vast te stellen welke technische elementen zich in en achter wanden, plafonds en vloeren bevinden en de gekoppelde metadata te bekijken.

Daarnaast maakt de AR-module van Beecot het mogelijk om de bouwfase te valideren aan de hand van het ontwerp. Op deze manier kan worden aangetoond dat er is gebouwd conform eisen zodat bij oplevering het revisiedossier meteen op orde is.

Controle tijdens uitvoering en beheer

De Fieldapp maakt het mogelijk om annotaties te maken en die informatie vanaf een locatie naar de juiste persoon in het team te sturen. Zo blijft het BIM-model steeds up-to-date. Dit kan tijdens de bouw in de realisatiefase maar ook na oplevering bij het beheer en onderhoud van het gebouw. Deze extra input en communicatie is voor veel bedrijven een welkome aanvulling om te komen tot een compleet en up-to-date gebouwdossier.


===einde persbericht===

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht of over BIMlink neem je contact op met:

Roy van der Velden, telefoon: 070 219 08 00, e-mail.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

BIMlink

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Roy Van der Velden

Adres:
Bezuidenhoutseweg 105, 2594 AC Den Haag, Nederland

Telefoon:
070 219 08 00

Over BIMlink:
BIMlink is een online gebouwdossier voor het opslaan en beheren van informatie over elke fase van het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en beheren van gebouwen. Alle juiste documenten, tekeningen en modellen over alle levensfases van een gebouw zijn 24/7 online, veilig en gestructureerd beschikbaar voor de betrokken projectpartners. Alle projectpartners hebben toegang tot actuele data uit het dossier die voor hen relevant is. Zo wordt het gebouw efficiënt en gezamenlijk gebouwd en beheerd.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.