BTG en Future City Foundation creëren oplossingen voor leefbare, slimme steden

Persbericht 15-05-2020 om 12:29 - ICT & Internet - Telecom & mobiel


BTG en Future City Foundation creëren oplossingen voor leefbare, slimme steden

AMERSFOORT/WOERDEN, 14 mei 2020 – Branchevereniging BTG en Future City Foundation gaan intensief samenwerken om de digitalisering van de steden in Nederland een boost te geven. Beide vertegenwoordigen deze organisaties een groot netwerk van bedrijven, overheden en communities, die zich bezighouden met de digitalisering van Nederlandse regio’s, steden en dorpen. “We hebben een gemeenschappelijk doel”, vertellen directeur BTG Petra Claessen en voorzitter Future City Foundation Yvonne Kemmerling.

BTG (Branchevereniging ICT & Telecommunicatie Grootgebruikers) en Future City Foundation hebben de krachten gebundeld. Samen willen deze netwerkorganisaties werken aan een betere en gezondere stedelijke leefomgeving voor alle bewoners en generaties, ook toekomstige. Uitgangspunt daarbij vormen de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN).

“We willen onze netwerken verbinden en gezamenlijk concrete oplossingen aanbieden aan partners die zich sterk maken voor een gezonde stedelijk leefomgeving”, vertelt directeur BTG en TGG Petra Claessen. “Innovatie en digitalisering moeten altijd in dienst staan van een specifiek doel. Wij denken dat een efficiënte, inclusieve en succesvolle samenwerking van overheden, bedrijven en technologieprofessionals kan bijdragen aan meer leefbaarheid en duurzaamheid in regio’s, steden en dorpen, daarbij uitdrukkelijk rekening houdend met de uitgangspunten de SDG’s.

Krachtig netwerk

Voorzitter Yvonne Kemmerling van Future City Foundation benadrukt dat beide partners elkaar versterken. “Samen hebben we een enorm krachtig netwerk van duizenden smart city professionals in Nederland en daarbuiten. Als we die allemaal met elkaar in contact brengen, ontstaat een open blijvend ecosysteem van gemeenten en gemeenschappen”. Volgens Kemmerling zijn beide organisaties complementair aan elkaar, juist omdat hun expertises en netwerken elkaar aanvullen. “Future City Foundation beschikt over veel bestuurlijke en inhoudelijke kennis rondom vraagstukken op het gebied van smart cities, en heeft bovendien een sterke wetenschappelijke en Europese connectie. BTG heeft op haar beurt een groot netwerk in de publieke & private sector, en bovendien veel kennis van digitale connectiviteit die voor de uitrol van slimme steden juist nu van cruciaal belang is. Samen kunnen we de toepassing van slimme oplossingen in steden en dorpen een impuls geven, zowel bestuurlijk als in de uitvoering.” aldus Claessen.

BTG en Future City Foundation hebben een gemeenschappelijk doel: duurzaamheid in een democratisch Nederland. “We willen digitalisering zo inzetten dat Nederland duurzamer wordt”, vervolgt Kemmerling. “Het gaat niet om de technologie zelf, maar om wat we ermee bereiken: een mooiere samenleving. Dat is waar Future City Foundation voor staat, en ik herken dat ook bij BTG.”

City Deals

De eerste gezamenlijke acties staan al in de planning. Claessen: “BTG wordt partner van een van de ‘City Deals’ van Future City Foudation, met als motto Een slimme stad, zo doe je dat. We gaan daarbij op zoek naar de juiste tooling voor digitalisering en technologisering van steden. BTG betrekt actief zijn partners bij deze City Deal.” Meer hierover staat te lezen op www.citydealslimmestad.nl

Ook gaan beide partijen samen bestuurlijke tafels organiseren voor BTG-leden, zowel offline als online. “Daarin gaan we gesprekken voeren over complexe bestuurlijke vraagstukken”, verduidelijkt Claessen. “BTG en Future City Foundation bespreken tot slot regelmatig en actief nieuwe en bestaande vraagstukken rondom (slimme) steden. Waar mogelijk zullen we gezamenlijk steden en betrokken partijen bezoeken. Allemaal bedoeld om ons gemeenschappelijke doel na te streven: duurzame slimme steden, voor zowel huidige als toekomstige bewoners.”

+++

Over BTG

BTG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en Telecommunicatie. BTG organiseert daartoe structurele lobby’s tussen overheden, leveranciers en leden en biedt leden een netwerk voor ontmoeting en kennisdeling. BTG signaleert trends en vertaalt deze in relevante inhoud en activiteiten. We halen een krachtig ledenvoordeel door bundeling van vraag en daarop gebaseerde dienstverlening. BTG telt circa 180 leden uit de grootzakelijke markt. Dit zijn overheidsorganisaties, commerciële bedrijven, kennisorganisaties, leveranciers van telecomdiensten en providers. Zowel de vraag- als de aanbodzijde is dus vertegenwoordigd in deze vereniging. www.btg.org

Over Future City Foundation

Future City Foundation is een ‘movement of communities’ die zich bezighouden met de digitalisering en technologisering van regio’s, steden en dorpen. Wij verbinden professionals bij gemeenten, bedrijven en andere organisaties met elkaar om samen van die regio’s, steden en dorpen slimme gemeenschappen te maken met een gezondere leefomgeving, zoals bedoeld in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (VN) en conform onze Europese democratische waarden.Wij denken dat we de uitdagingen van regio’s, steden en dorpen aankunnen als de samenwerking tussen overheden, bedrijven en technologieprofessionals efficiënt en inclusief is. Wij geloven in een diepgaande, open, democratische samenwerking en co-creatie met verschillende groepen, waardoor we kunnen innoveren op een manier die anderen niet kunnen. Future City heeft een eigen FIWARE Lab. Future City Foundation is de eerste FIWARE iHub van Nederland en heeft een zitting in de Europese Board van de FIWARE

www.future-city.nl

NOOT VOOR REDACTIE (NIET VOOR PUBLICATIE)

BTG en Future City Foundation lichten graag de samenwerking nader toe. U kunt contact opnemen met Petra Claessen, directeur BTG: 06 558 526 61.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

BTG

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Petra Claessens

Adres:
Pelmolenlaan 10, 3447 GW Woerden, Nederland

Telefoon:
088 353 22 22

Over BTG:
Branchevereniging Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt sinds 1986 de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen die op grote schaal gebruikmaken van bedrijfscommunicatie. BTG organiseert hiertoe netwerkbijeenkomsten, waarbij het delen van kennis en ervaring centraal staat. BTG vertegenwoordigt haar leden bij binnen- en buitenlandse toezichthouders. De vereniging telt ruim 180 leden binnen zowel het bedrijfsleven als de overheid. Dit zijn overheidsorganisaties, commerciële bedrijven, kennisorganisaties, leveranciers van telecomdiensten en providers. Zowel de vraag- als de aanbodzijde zijn dus vertegenwoordigd in de vereniging. BTG’s serviceorganisatie TGG levert diensten rond de inkoop van telecommunicatieproducten en -diensten. Ook handelt TGG de administratieve verwerking van complexe facturering af.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.