Financieel dienstverleners schieten tekort nu consumenten duurzame financiering eisen

Persbericht 16-11-2021 om 10:10 - Duurzaamheid - Financiële sector


Financieel dienstverleners schieten tekort nu consumenten duurzame financiering eisen


Uit onderzoek van PA Consulting blijkt dat 93% van de consumenten verwacht dat financieel dienstverleners ethisch investeren, maar bijna de helft (43%) vertrouwt er niet op dat duurzame financieringsproducten impact maken.

Uit een nieuw consumentenonderzoek van PA Consulting (PA) blijkt dat 93% verwacht dat duurzame financiële dienstverlening de norm wordt. Bijna de helft ziet dit al tegen 2025 gebeuren. Maar ook blijkt dat consumenten kampen met een kenniskloof wat betreft de mogelijkheden. Financieel dienstverleners zouden hier werk van moeten maken door betere voorlichting te bieden en te innoveren op het gebied van ethische en duurzame financiële producten.

Uit de reacties van 3.500 Europese (waaronder 500 Nederlandse) consumenten blijkt dat alle respondenten duurzamer willen leven. 63% is op zoek naar duurzamere opties voor producten en diensten, terwijl ruim de helft het liefst financiële producten koopt van aanbieders bij wie duurzaamheid voorop staat. Ondanks deze goede bedoelingen realiseren de meeste consumenten zich niet hoeveel invloed hun financiële beslissingen op het klimaat hebben. Slechts een derde van de mensen denkt dat hun persoonlijke financiële keuzes impact op het klimaat hebben en maar 42% ziet beleggen als een optie om het milieu positief te beïnvloeden.

Het onderzoek identificeert een aantal belangrijke barrières voor de acceptatie van duurzame financiële producten:

  • Gebrek aan voorlichting: 57%
  • Pricing: 62%
  • Consumentenvertrouwen: 57%
  • Beschikbaarheid: 56%
  • Toegankelijkheid: 55%

Ook vindt 55% van de consumenten het niet eerlijk om een meerprijs te betalen voor duurzame financiële producten of diensten. En hoewel 64% gelooft dat financieel dienstverleners een kritieke rol spelen in de beweging naar duurzaam leven en bewust consumeren, vindt 53% dat zij zich onvoldoende mengen in het publiek debat.

Aangezien de meerderheid van de consumenten (53%) aangeeft dat er dringend behoefte is aan nieuwe, duurzame financiële producten, moeten financieel dienstverleners het gebrek in kennis en vertrouwen onder consumenten aanpakken. Alleen zo kunnen ze de overstap maken naar duurzame financiering en tegelijkertijd hun positie als positieve maatschappelijke krachten verstevigen.

Mark Griep, hoofd PA Consulting Nederland: 

“Het zet ons aan het denken dat dit onderzoek een kloof laat zien tussen consumentenverwachtingen en hun vertrouwen in en begrip van beschikbare opties. Consumenten beseffen niet hoe groot de impact van hun financiële keuzes kan zijn op het klimaat. Deze impact is vele malen groter dan andere lifestyle-veranderingen, maar het ontbreekt aan kennis en keuze. Toch willen ze keuzes maken die ertoe doen. Dienstverleners moeten dus snel in actie komen en hun kans grijpen, bewuste consumenten aantrekken en behouden en een maatschappelijk verantwoordelijke rol innemen.”

Hans Burg, Agile & Digital Transformations Lead bij PA Consulting: 

“De druk om binnen enkele jaren duurzame financiering tot mainstream te maken, komt niet alleen vanuit consumenten. Niet-financiële rapportageverplichtingen en regels ter voorkoming van “greenwashing” staan om de hoek, terwijl andere bankregelgeving zich naar alle waarschijnlijkheid ook op duurzaamheid en ESG zal richten.

“Dit onderzoek onderstreept dat er een onderliggende vraag is naar financiële producten en diensten met een positieve maatschappelijke impact. Als dienstverleners niet aan deze verwachtingen voldoen, komen klantenbehoud, compliance, winst én groeipotentieel in het geding. We zien drie kerninitiatieven die bedrijven kunnen nemen om de grootste impact te maken: hun geloofwaardigheid opbouwen, meer voorlichting geven en blijven innoveren. Dit vergt investeringen en vindingrijkheid, maar het is van cruciaal belang dat de sector nu de omslag maakt.”


===einde persbericht===

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht of over PA Consulting Group neem je contact op met:

Sarada Sant (Clarity), telefoon: 023 555 34 24, e-mail.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

PA Consulting Group

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Sissy Willemsen

Adres:
Kruisweg 811a, 2132 NG Hoofddorp, Nederland

Telefoon:
023 555 34 24

PR-contact:
Clarity

Over PA Consulting Group:
In een wereld die wordt gedreven door technologie, geloven wij dat de kracht van vindingrijkheid bijdraagt aan een positieve toekomst voor de mens. Op het snijvlak tussen strategie, technologie en innovatie creëren we kansen uit complexiteit. Onze teams van experts op uiteenlopende gebieden combineren innovatief denken met baanbrekende technologische toepassingen om sneller en verder vooruit te komen. Terwijl onze klanten transformeren, bereiken we samen duurzame resultaten. We zijn een innovatie- en transformatie-consultant met meer dan 3.300 specialisten op het gebied van consumenten en de maakindustrie, defensie en beveiliging, energie- en nutsbedrijven, financiële dienstverlening, overheid, gezondheidszorg, biowetenschappen en transport. Onze mensen zijn strategen, innovatoren, designers, consultants, digitale experts, wetenschappers, engineers en technologen. We werken wereldwijd vanuit kantoren in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Nederland en de Noordse landen.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.