Inflatie en de werkplek: 4 op de 5 Nederlanders gaat werklocaties niet wijzigen

Persbericht 10-11-2022 om 10:42 - HR & personeel - MKB & ondernemerschap


Inflatie en de werkplek: 4 op de 5 Nederlanders gaat werklocaties niet wijzigen


Owl Labs-enquête laat zien dat hogere energierekening beperkt invloed heeft op thuiswerken

Thuiswerken vanwege gestegen reiskosten of juist naar kantoor omdat de energierekening hoger is? Uit een enquête van Owl Labs onder 2241 Nederlanders blijkt dat het merendeel niet van plan is hun werklocatie aan te passen vanwege stijgende kosten. Toch hebben Nederlanders geldzorgen: 44,5% van de respondenten maakt zich zorgen over de hoogte van hun inkomen door de energiecrisis.

Iets meer dan één op de vijf respondenten (22,3%) is dit wel van plan zijn of haar werklocatie aan te passen in de komende winterperiode: 15,1% gaat vaker vanuit huis werken, terwijl 7,2% vaker naar kantoor zal gaan.

De respondenten die wel hun werkpatroon willen aanpassen – dus vaker thuis of op kantoor dan voorheen – geven daar uiteenlopende redenen voor. Zo willen respondenten bijvoorbeeld meer thuiswerken vanwege gestegen reiskosten (34,8%), maar ook vanwege betere planningsmogelijkheden (57,5%), omdat ze thuis productiever zijn (51,3%) of omdat ze hun gezondheid willen beschermen (35,7%).

Respondenten die meer naar kantoor willen, doen dit voornamelijk vanwege gestegen energiekosten (57,8%), omdat ze op kantoor productiever zijn (41,6%) of om beter contact met collega’s en werkgever te krijgen (55,3%).

Uit de enquête blijkt ook dat Nederlanders geldzorgen hebben: 44,5% van de respondenten maakt zich zorgen over de hoogte van hun inkomen. Slechts 15,1% wil om die reden van baan veranderen. De enquêteresultaten tonen dat jongeren (< 30 jaar) zich vaker zorgen maken om hun inkomen en dat hoe ouder de respondenten zijn, des te minder ze de neiging hebben van baan te wisselen.

Over dit onderzoek

Deze Owl Labs-enquête werd tussen 19-23 oktober 2022 door Panelwizard uitgevoerd in Nederland met een nationale steekproef van 2.241 volwassenen. Bij 2.241 afgenomen vragenlijsten valt met een betrouwbaarheid van 95% te concluderen dat de steekproefuitkomst (o.b.v. de Gouden Standaard van de MOA) maximaal 2,1% kan afwijken van de werkelijke situatie (als alle Nederlanders in de doelgroep ondervraagd zouden zijn).


===einde persbericht===

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht of over Owl Labs neem je contact op met:

Naomi van Duin (Clarity PR), telefoon: 023 555 34 24, e-mail.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

Owl Labs

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Naomi Van Duin

Telefoon:
023 555 3424

PR-contact:
Clarity

Over Owl Labs:
Owl Labs is een technologiebedrijf dat betere werkplekken en leerervaringen creëert voor hybride werknemers en virtuele klaslokalen. Het vlaggenschip van het bedrijf, de bekroonde Meeting Owl Pro, beschikt over een wifi-compatibele, draagbare 360° camera, microfoon en luidspreker met eigen AI-technologie die automatisch focust op wie er spreekt met behulp van audiovisuele signalen. Het bedrijf levert oplossingen die samenwerking en productiviteit bevorderen, organisaties en onderwijzers helpen verbonden te blijven met werknemers en studenten op afstand.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.