Koppeling BIMlink en BriefBuilder maakt gebouweisen onderdeel van 3D BIM-model

Persbericht 16-02-2021 om 12:58 - Bouw & vastgoed


Koppeling BIMlink en BriefBuilder maakt gebouweisen onderdeel van 3D BIM-model


BIMlink heeft een koppeling ontwikkeld tussen het eigen online platform voor het beheer van gebouwinformatie en de software van BriefBuilder. Door de koppeling kan het Programma van Eisen (PvE) nu eenvoudig onderdeel worden van het online gebouwdossier en het 3D-model. Dit is belangrijk omdat het PvE aan de basis staat van het ontwerp van gebouwen. Daarnaast kunnen gebruikers controleren in welke mate het 3D-model ‘compliant’ is met de gestelde eisen.

De nieuwe koppeling tussen BriefBuilder en BIMlink zorgt ervoor dat alle projecteisen van een bouwproject zichtbaar zijn in de 3D-gebouwmodellen. Door simpelweg op een object in het BIM-model te klikken, worden naast de ontwerpdata nu ook de eisen aan dit object zichtbaar in gebouwdossiers in het platform van BIMlink. De koppeling tussen BIMlink en de software van BriefBuilder werkt op basis van een API waardoor teamleden in een bouwproject altijd beschikken over actuele informatie.

Testplan

Naast het Programma van Eisen is er ook een testplan opgenomen in BriefBuilder. In dit testplan kan per eis worden weergegeven wanneer en hoe er moet worden getest, welke bewijslast wordt verwacht en wie daarvoor verantwoordelijk is. De voortgang van dit proces wordt overzichtelijk weergegeven in dashboards. Naast de eisen is dus ook de voortgang van het verificatieproces via BIMlink te volgen.

 

+++

 

Over BIMlink

BIMlink is een online gebouwdossier dat alle betrokken partijen altijd voorziet van de meest recente informatie. Het platform dat is ontstaan vanuit de complexe praktijk van de bouw; BIMlink verzamelt alle gebouwinformatie op één plek, waaronder de onderling gecoördineerde gebouwmodellen, oppervlaktestaten, productinformatie, veiligheidscertificaten, bouwvergunningen, financiële analyses en planningen. Vastgoedeigenaren gebruik BIMlink ook na oplevering van het gebouw omdat het complete revisiemodel is gevuld door alle partners in het bouwproces. Tijdens de gehele levensduur van het gebouw is dit model de basis voor beheer en onderhoud. BIMlink werkt samen met partners en stelt gespecialiseerde software via het platform beschikbaar door middel API-koppelingen. Zo overbrugt BIMlink het gat tussen de complexe BIM-werkelijkheid en de informatiebehoefte uit de praktijk.

Over BriefBuilder

BriefBuilder is een professionele online toepassing voor de kwaliteitsbeheersing bij bouwprojecten door alle eisen integraal vast te leggen. Klanten kunnen de eisen controleren, analyseren en beheren en daarnaast voorzien van een testplan en testresultaten. BriefBuilder wordt bij een breed scala projecten gebruikt door opdrachtgevers en opdrachtnemers, bij gebouwen, wegen, tunnels, gasleidingen, energiestations of windmolenparken.

In BriefBuilder komen alle eisen van een project integraal samen. Zo kan er gecontroleerd worden of er niets vergeten wordt, of de eisen duidelijk zijn en of er risico’s aan kleven. Zo houden projectpartners tijdens ontwerp, uitvoering en beheer overzichtelijk bij of betrokken partijen daadwerkelijk voldoen aan de gestelde eisen.

Kennis over eisen, verificaties en processen kan ook geborgd worden in bibliotheken, zodat deze specificaties eenvoudige ingezet kunnen worden bij nieuwe projecten. Daarmee wordt het beheer van gebouwinformatie overzichtelijker en ontstaat een uniforme manier van werken.


===einde persbericht===

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht of over BIMlink neem je contact op met:

Roy van der Velden, telefoon: 070 219 08 00, e-mail.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

BIMlink

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Roy Van der Velden

Adres:
Bezuidenhoutseweg 105, 2594 AC Den Haag, Nederland

Telefoon:
070 219 08 00

Over BIMlink:
BIMlink is een online gebouwdossier voor het opslaan en beheren van informatie over elke fase van het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en beheren van gebouwen. Alle juiste documenten, tekeningen en modellen over alle levensfases van een gebouw zijn 24/7 online, veilig en gestructureerd beschikbaar voor de betrokken projectpartners. Alle projectpartners hebben toegang tot actuele data uit het dossier die voor hen relevant is. Zo wordt het gebouw efficiënt en gezamenlijk gebouwd en beheerd.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.