Koppeling BIMlink en Vastware visualiseert staat van onderhoud gebouwen

Persbericht 26-10-2021 om 11:20 - Bouw & vastgoed


Koppeling BIMlink en Vastware visualiseert staat van onderhoud gebouwen


BIMlink heeft een koppeling gerealiseerd tussen de gebouwdata van vastgoedeigenaren op het eigen cloudplatform en de beheersoftware van Vastware. Eigenaren van gebouwen kunnen nu direct en accuraat zicht houden op de actuele status van hun meerjaren-onderhoudsplanning en -begrotingen (MJOB’s) op basis van gebouwdata uit hun BIM-modellen.

Vastware is een Nederlandse leverancier van software voor het planmatig beheer en onderhoud van gebouwen. Veel woningcorporaties, overheden, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en zakelijke dienstverleners gebruiken Vastware voor hun integrale meerjaren (onderhouds)planningen. Voor dit type organisaties kunnen MJOB’s een forse kostenpost zijn en daarom willen ze nadrukkelijk kunnen sturen op deze posten. De software van Vastware helpt hen met conditiemetingen (NEN2767), adviseert bij het maken van MJOB’s en verzorgt conditieconversie van data naar opgebouwde gegevensbestanden.

Vastgoed in beeld

Door de koppeling tussen BIMlink en Vastware kunnen vastgoedeigenaren nu alle informatie over hun MJOB/P’s relateren aan een model. De data van hun MJOB/P’s in Vastware-software is immers afkomstig uit het BIM-model en het daaraan gekoppelde Document Management Systeem (DMS) op het cloudplatform van BIMlink.

Door een Excel-export vanuit BIMlink kan de data eenvoudig in Vastware worden ingelezen. Binnen Vastware kunnen vervolgens diverse functies, zoals beoordelingen, exports en rapportages worden losgelaten op de gegevens. Zo hebben klanten van BIMlink en Vastware al hun vastgoed snel en eenduidig in beeld. Dat kan op stads- en wijkniveau voor strategische planningen. Ook kunnen ze in beide pakketten inzoomen op een gebouw, op het niveau van assets en projecten of zelfs tot op verhuurbare eenheden. De status van het onderhoud is steeds inzichtelijk en klanten kunnen analyses maken. Slimme filters vereenvoudigen het vinden van informatie in de vaak grote hoeveelheden data. Eigenaren van vastgoed krijgen zo snel antwoorden op al hun vragen over de staat van het onderhoud van hun vastgoed.


===einde persbericht===

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht of over BIMlink neem je contact op met:

Roy van der Velden, telefoon: 070 219 08 00, e-mail.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

BIMlink

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Roy Van der Velden

Adres:
Bezuidenhoutseweg 105, 2594 AC Den Haag, Nederland

Telefoon:
070 219 08 00

Over BIMlink:
BIMlink is een online gebouwdossier voor het opslaan en beheren van informatie over elke fase van het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en beheren van gebouwen. Alle juiste documenten, tekeningen en modellen over alle levensfases van een gebouw zijn 24/7 online, veilig en gestructureerd beschikbaar voor de betrokken projectpartners. Alle projectpartners hebben toegang tot actuele data uit het dossier die voor hen relevant is. Zo wordt het gebouw efficiënt en gezamenlijk gebouwd en beheerd.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.