Leren in de educatie verhoogt kwaliteit begeleiders in volwasseneneducatie

Persbericht 04-06-2019 om 8:57 - Onderwijs - Opinie & maatschappij


Leren in de educatie verhoogt kwaliteit begeleiders in volwasseneneducatie

Initiatiefnemers Ella Bohnenn, Ina den Hollander en Ben Vaske lanceren vandaag het eerste van een reeks artikelen in het thema Leren in de educatie.  De artikelen behandelen diverse aspecten van leren en ondersteunen docenten en andere betrokkenen bij het leveren van kwaliteit. De artikelen zijn tevens een actualisering en uitbreiding van het Handboek NT1. Voor docenten en opleiders uit 2009.

Het eerste artikel heeft als titel ‘Lesgeven in basisvaardigheden: 10 pijlers’ en is bedoeld voor iedereen die volwassenen begeleidt bij het uitbreiden of bijspijkeren van hun basisvaardigheden. “In de volwasseneneducatie is er in tien jaar veel veranderd’, zegt Ben Vaske mede-initiatiefnemer en directeur van Oefenen.nl. “Door online leren, door de aandacht van de overheid voor laaggeletterdheid en door de komst van vrijwilligers bij de ondersteuning van volwasseneneducatie. Die vrijwilligers worden steeds belangrijker. Met deze reeks artikelen actualiseren we als het ware het Handboek NT1. Voor docenten en opleiders. En kiezen we nu bewust voor een brede aanpak van basisvaardigheden.”

Wat is Leren in de educatie?
Leren in de educatie is een reeks artikelen voor iedereen die volwassenen begeleidt bij het uitbreiden of bijspijkeren van hun basisvaardigheden. Het gaat om het leren van Nederlandssprekende volwassenen in formeel en non-formeel onderwijs. Op het gebied van taal, rekenen, digitale vaardigheden, vaardigheden die je ook nodig bij het omgaan met gezondheid, opvoeding, werk, leren, rondkomen met je geld.

Alle aspecten van leren aan bod
Er verschijnen artikelen over alle aspecten van het leren, dus niet alleen over de inhoud maar ook over werving en toeleiding, toetsing, verantwoording naar opdrachtgevers, werken met vrijwilligers, nieuwe media, nieuwe wetgeving, leermiddelen, aanbieders van opleidingen en cursussen, samenwerking in netwerken en plekken waar geleerd wordt. Zoals de werkvloer, bibliotheken, scholen, buurtcentra en gezondheidscentra.

Voor begeleiders, vrijwilligers en beslissers
De artikelenreeks is interessant voor docenten en begeleiders die de artikelen kunnen gebruiken als ‘naslagwerk’ en materiaal voor het inwerken van nieuwe docenten en vrijwilligers. En voor vrijwilligers die zich willen verdiepen in het lesgeven aan de doelgroep en gevoel hebben voor onderwijs. Maar ook voor opleiders, managers, netwerkpartners, beleidsmakers en subsidiegevers zoals gemeenteambtenaren, sponsoren en opdrachtgevers en uitvoerenden die zich bezighouden met publiciteit en werving.

Kwaliteit leveren
Ina den Hollander is zelfstandig consultant volwasseneneducatie en ziet in de praktijk dat de kwaliteit van de volwasseneneducatie voor een belangrijk deel samenhangt met de kwaliteit van docenten, begeleiders en vrijwilligers. “Zij moeten de leervraag kunnen achterhalen en vertalen in een traject op maat”, zegt Den Hollander. “Dat past bij de kenmerken en leerwensen van een diverse groep deelnemers. Deze artikelen zijn erop gericht docenten en andere betrokkenen te ondersteunen in het leveren van die kwaliteit.”

Artikel 1. ‘Lesgeven in basisvaardigheden: 10 pijlers’
Over het eerste artikel ‘Lesgeven in basisvaardigheden: 10 pijlers’ schrijft auteur en zelfstandig adviseur in de volwassenen- en beroepseducatie Ella Bohnenn: “De groep volwassenen die hun basisvaardigheden wil verbeteren is heel divers. Door al deze verschillen is het niet mogelijk om het leren van basisvaardigheden in een standaardtraject te gieten. Er is een verschil in (taal)achtergrond, opleidingsniveau, leerwensen, leertempo, leerstijlen en levenshouding. In mijn artikel lees je de 10 pijlers waarop het lesgeven aan volwassenen berust: de verworvenheden van de educatie in een notendop èn inspiratie voor de praktijk”, aldus Bohnenn.

Gratis downloaden
De artikelen zijn gratis te downloaden op www.oefenen.nl. 

Overzicht artikelen die nog volgen:

  • Gecijferdheid, door Monica Wijers en Vincent Jonker
  • Doelgroepen en werving, door Marian Janssen
  • Cijfers en laaggeletterdheid, door Maurice de Greef
  • Lezen, door Marga Tubbing
  • Digitale vaardigheden, door Ben Vaske

Over Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl
Oefenen.nl is een online leeromgeving waar (jong)volwassenen kunnen oefenen met basiskennis van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Ook leren ze over omgaan met geld, opvoeding en gezondheid. Oefenen.nl is een laagdrempelige en interactieve manier van leren want de programma’s kunnen individueel en in eigen tempo worden gebruikt. Mensen kunnen zelf thuis gratis gebruik maken van de programma’s op Oefenen.nl. Bibliotheken, scholen en andere instanties werken met betaalde licenties en kunnen cursisten begeleiden via een volgsysteem. Informatie: www.oefenen.nl


Noot voor de pers – niet voor publicatie
Voor meer informatie over Leren in de educatie neemt u contact op met Lies Petersen, communicatieadviseur Oefenen.nl, via l.petersen@oefenen.nl of 06 – 14 41 48 63

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Lies Petersen

Adres:
Koninginnegracht 15, 2514 AB Den Haag, Nederland

Telefoon:
06 144 148 63

PR-contact:
mediacontent.nu

Over Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl:
Oefenen.nl is een online leeromgeving waar (jong)volwassenen kunnen oefenen met basiskennis van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Ook leren ze over omgaan met geld, opvoeding en gezondheid. Oefenen.nl is een laagdrempelige en interactieve manier van leren want het kan individueel en in eigen tempo worden gebruikt. Mensen kunnen zelf thuis gratis gebruik maken van de programma’s op Oefenen.nl. Bibliotheken, scholen en andere instanties werken met betaalde licenties en kunnen cursisten begeleiden via een volgsysteem. Informatie: www.oefenen.nl

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.