Liedjeskast stimuleert leerlingen om meer met taal bezig te zijn

Onderzoek 09-09-2019 om 8:15 - Onderwijs


Liedjeskast stimuleert leerlingen om meer met taal bezig te zijn

Oefenprogramma De Liedjeskast levert een belangrijke bijdrage levert aan de taalontwikkeling van leerlingen omdat ze ervaren een betere leesattitude te krijgen. Zo’n 55% van de leerlingen verbetert hun leesattitude, 50% van de leerlingen kan taal beter toepassen in de praktijk en circa 40% van de leerlingen wordt assertiever.

Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek naar het gebruik van De Liedjeskast uitgevoerd door prof. dr. Maurice de Greef, houder van de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie aan de Vrije Universiteit Brussel. Burgemeester Rianne Donders-de Leest van Roermond ontvangt vandaag deze resultaten uit handen van de makers van oefenprogramma De Liedjeskast, Marjan Suilen, Gé Reinders en Anne-Lies Schrijvers van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl.

De Liedjeskast

De Liedjeskast is in 2017 ontwikkeld door Marjan Suilen en Gé Reinders in samenwerking met Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl. In het najaar van 2018 en in het voorjaar van 2019 hebben zij het initiatief genomen voor het onderzoek naar de resultaten van De Liedjeskast. Hiervoor hebben 102 leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisschool De Schatkist te Kerkrade en de Vincent Van Gogh School te Roermond meegedaan aan het onderzoek. Op school en thuis is met het programma gewerkt en aan het begin en aan het eind van deze periode hebben de leerlingen vragenlijsten ingevuld. Ook zijn reacties van de docenten geïnventariseerd.

Taalregels leren met een vrolijk taalprogramma
De Liedjeskast is een online oefenprogramma op www.Oefenen.nl voor iedereen die de taalregels op een vrolijke manier wil leren, onthouden en toepassen. Vijftien topartiesten, waaronder Guus Meeuwis, Frans Duijts, Shirma Rouse en Karsu verleenden hun medewerking door ieder een speciaal gecomponeerd nummer in te zingen over één specifieke taalregel. Bij elk hoofdstuk horen instructieanimaties, werkbladen, interactieve oefeningen en liedjes. Er is ook een Steun- en onthoudboekje om de leerstof nog beter op te nemen. De Liedjeskast is in eerste instantie ontwikkeld voor laagopgeleide en laaggeletterde volwassenen, maar is tevens geschikt voor anderstaligen en leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool die wat steun kunnen gebruiken.

Verbetering leesattitude
“Ik vind het een leuk programma, omdat ik er veel van leer. De stof wordt op een andere manier uitgelegd en dat is ook wel fijn”, zegt een leerling die deelneemt aan het onderzoek. 55% van de leerlingen ervaart een betere leesattitude te hebben gekregen. De vooruitgang op leesattitude komt met name door deelname aan het programma van De Liedjeskast. De leerlingen zijn door deze methode ‘gevoeliger’ geworden voor taal en gaan er nu zelf mee aan de slag. Leesattitude betekent hier ook met taal bezig zijn.

Taal beter toepassen
De helft van de leerlingen geeft aan dat zij de taal beter kan toepassen in de praktijk. “Je leert de spellingsregels en het is leuker gemaakt door de liedjes”, zegt een leerling. Docenten geven verschillende redenen waarom door het gebruik van De Liedjeskast de leerlingen de Nederlandse taal beter leren. De twee belangrijkste redenen zijn: de inzet van muziek naast de mogelijkheid tot het herhalen van de inhoud. ”Kinderen maken dankzij de ondersteunde liedjes op een andere manier kennis met verschillende spellingscategorieën. Ze hebben meer plezier gehad aan spelling”, zegt een docent van de Vincent van Gogh School. Maar ook de heldere opbouw, opzet en structuur naast de digitale ondersteuning wordt genoemd waarom De Liedjeskast een goede methode is.

Leerlingen worden assertiever
Zo’n 40% van de leerlingen geeft aan door De Liedjeskast assertiever te zijn geworden. Bij de methode waarbij taal op een prettige manier wordt aangeboden, kunnen leerlingen ook sociaal-emotioneel een ontwikkeling doormaken oftewel zij komen sterker in hun schoenen te staan.

Foto (v.l.n.r.): Marjan Suilen, Gé Reinders, Rianne Donders-de Leest (burgemeester van Roermond), Anne-Lies Schrijvers (Oefenen.nl), Nicole Bronzwaer (docente Vincent van Goghschool) en Cindy Brock (directeur Vincent van Goghschool).

+++

Over De Liedjeskast
De Liedjeskast is een initiatief van Reinders en Suilen B.V. en Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl  en  mede mogelijk gemaakt door: Oefenen.nl, The Art of Impact, PBCF/Theo Quené Fonds, Buma Cultuur, Fonds 1818, Stichting FSI/Fonds voor Sociale Instellingen, Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Levi Lassen, Stichting Boschuysen, K.F. Seinfonds, Sena, Emmia B.V. en diverse Haagse fondsen. De topartiesten die zich aan het project hebben verbonden: Guus Meeuwis, Frans Duijts, Bert Visscher, Shirma Rouse, Suzan Seegers, Syb van der Ploeg, Lange Frans, Karsu, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Brigitte Kaandorp, Sjors van der Panne, Bennie Jolink, Anneke van Giersbergen met het Rosenberg Trio, Harrie Jekkers en Ntjam Rosie.

+++

Over Oefenen.nl.
Oefenen.nl is de online plek waar je zelf kunt oefenen met taal, rekenen en digitale vaardigheden. En ook omgaan met geld, gezondheid, verkeersregels en nog veel meer. Als je thuis oefent is Oefenen.nl gratis. Bibliotheken, scholen en andere instanties loggen in met betaalde licenties. Met 200.000 gebruikers per maand is Oefenen.nl een belangrijk leermiddel op het gebied van volwasseneneducatie.

Noot voor de pers (niet voor publicatie):

Het onderzoek is beschikbaar voor de media >> Download

Voor meer informatie: Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, Anne-Lies Schrijvers, telefoon: 06 11 39 84 34, mail: a.schrijvers@oefenen.nl

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Lies Petersen

Adres:
Koninginnegracht 15, 2514 AB Den Haag, Nederland

Telefoon:
06 144 148 63

PR-contact:
mediacontent.nu

Over Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl:
Oefenen.nl is een online leeromgeving waar (jong)volwassenen kunnen oefenen met basiskennis van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Ook leren ze over omgaan met geld, opvoeding en gezondheid. Oefenen.nl is een laagdrempelige en interactieve manier van leren want het kan individueel en in eigen tempo worden gebruikt. Mensen kunnen zelf thuis gratis gebruik maken van de programma’s op Oefenen.nl. Bibliotheken, scholen en andere instanties werken met betaalde licenties en kunnen cursisten begeleiden via een volgsysteem. Informatie: www.oefenen.nl

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.