Oefenen.nl en Eenvoudig Communiceren hebben boek ‘Leren in de educatie’ gepresenteerd

Persbericht 10-09-2021 om 10:33 - Arbeidsmarkt & personeel - Jeugd & gezin - Onderwijs


Oefenen.nl en Eenvoudig Communiceren hebben boek ‘Leren in de educatie’ gepresenteerd


Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl en Uitgeverij Eenvoudig Communiceren hebben op 9 september het boek ‘Leren in de educatie, lesgeven, begeleiden en faciliteren’ gepresenteerd. Het praktische boek is waardevol voor iedereen die werkt in het volwassenenonderwijs.

Het boek ‘Leren in de educatie, lesgeven, begeleiden en faciliteren’ is een boek met artikelen over volwassenen in de context van een leven lang ontwikkelen. Directeur Rashid Azimullah van Expertisecentrum Oefenen.nl overhandigde op 9 september het eerste exemplaar aan Jonne Groot, Projectleider actieprogramma Tel mee met Taal van het ministerie van OCW.

Vernieuwd ‘handboek’

De volwasseneneducatie is de afgelopen tien jaar sterk veranderd. “Door online leren, de aandacht van de overheid voor laaggeletterdheid en doordat vrijwilligers steeds belangrijker worden bij de ondersteuning van docenten”, zegt creatief directeur Ben Vaske van de Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl. Hij is een van de initiatiefnemers van de ontwikkeling van de artikelen in ‘Leren in de educatie’. “Dus hebben we experts gevraagd om in te gaan op de verschillende aspecten van volwasseneneducatie. In de artikelen komen zowel theorie als praktijkvoorbeelden aan bod.”

Breed beeld van aspecten NT1-veld

In het boek staan 22 artikelen over vragen zoals: Hoe toets je volwassenen? Hoe leer je volwassenen werken met nieuwe media? Hoe geef je les in basisvaardigheden aan mensen met Nederlands als moedertaal, maar die toch de basis missen (NT1’ers)? Hoe leer je ze beter lezen en schrijven? Wie is de doelgroep precies en wat zijn de cijfers rondom laaggeletterdheid? Al deze vragen worden beantwoord in ‘Leren in de educatie’.

Dit boek geeft een breed beeld van de aspecten van het NT1-veld en staat vol met praktische tips. “Deze bundel artikelen geven een compleet en actueel beeld van volwasseneneducatie”, zegt projectleider Jonne Groot van actieprogramma Tel mee met Taal van het ministerie van OCW.

De 22 artikelen zijn voor iedereen gratis te lezen op de website van Oefenen.nl. “Maar veel mensen vinden het prettig om de artikelen gebundeld te hebben”, aldus Vaske. “Daarom brengt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren ‘Leren in de educatie’ ook in boekvorm uit. Het is een aanrader voor iedereen die werkt met de NT1-doelgroep: van docenten, onderzoekers en beleidsmedewerkers tot professionals in de basiseducatie, vrijwilligers en bibliotheken.”

De artikelen zijn gefinancierd door het Steunpunt Basisvaardigheden, EPALE NL, Fonds 1818, Kaderregeling OCW, SZW en VWS, Stichting Dioraphte, Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl en Uitgeverij Eenvoudig Communiceren.


===einde persbericht===

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht of over Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl neem je contact op met:

Lies Petersen, telefoon: 06 144 148 63, e-mail.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Lies Petersen

Adres:
Koninginnegracht 15, 2514 AB Den Haag, Nederland

Telefoon:
06 144 148 63

PR-contact:
mediacontent.nu

Over Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl:
Oefenen.nl is een online leeromgeving waar (jong)volwassenen kunnen oefenen met basiskennis van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Ook leren ze over omgaan met geld, opvoeding en gezondheid. Oefenen.nl is een laagdrempelige en interactieve manier van leren want het kan individueel en in eigen tempo worden gebruikt. Mensen kunnen zelf thuis gratis gebruik maken van de programma’s op Oefenen.nl. Bibliotheken, scholen en andere instanties werken met betaalde licenties en kunnen cursisten begeleiden via een volgsysteem. Informatie: www.oefenen.nl

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.