Onderzoek door Juniper: wereldwijd verloopt de toepassing van AI traag; Europese organisaties zijn echter het meest bereid om deze technologie te omarmen

Persbericht 29-04-2021 om 13:31 - Bedrijfsresultaten - Cloud - Innovatie


Onderzoek door Juniper: wereldwijd verloopt de toepassing van AI traag; Europese organisaties zijn echter het meest bereid om deze technologie te omarmen

Juniper Networks, leider in veilige, door AI aangestuurde netwerken, maakt vandaag de bevindingen bekend van een wereldwijd onderzoek. Volgens het onderzoeksrapport willen zowel consumenten als bedrijven op bredere schaal gebruikmaken van artificial intelligence (AI). Voor veel zakelijke besluitvormers is dit reeds een strategische topprioriteit voor 2021. Desondanks blijft er sprake van uitdagingen die het gebruik van AI in de weg zitten.

Juniper ondervroeg in het kader van het onderzoek 700 IT-besluitvormers die direct betrokken waren bij de planning of implementatie van AI en/of machine learning binnen hun organisatie. Het doel was om hun houdingen, percepties en zorgen ten aanzien van deze technologie in kaart te brengen.

Europese organisaties zetten volgens het onderzoek het sterkst in op een cultuur van leren en experimenteren. Ze leggen daarmee een solide basis voor de digitale bijscholing die nodig is om de inzet van AI te bespoedigen. 59% van alle Europese besluitvormers is van mening dat mensen grip op AI hebben, maar dat er meer moet worden gedaan om een effectief gebruik daarvan te waarborgen naarmate het gebruik van deze technologie groeit. Dit is de achterliggende reden voor de niet aflatende inspanningen van Europese bedrijven om governance en beveiliging naar AI te brengen. Dit is nodig om de huidige en toekomstige risico’s terug te dringen.

In het bedrijfsleven wordt AI nog maar net ingezet voor het automatiseren van dagelijkse taken. Voorbeelden zijn chatbots voor de klantenservice, reconciliatieprocessen in de bancaire sector en slimme workflows voor het beheer van trouble tickets in de IT-branche. 95% van de respondenten is van mening dat hun organisatie baat zou hebben bij de integratie van AI met hun dagelijkse processen en product- en dienstenaanbod. Desondanks zegt slechts 6% van alle managers op C-niveau (waarvan er 163 aan het onderzoek deelnamen) dat hun organisatie momenteel gebruikmaakt van oplossingen die door AI worden ondersteund.

De onderzoeksresultaten wijzen erop dat deze kloof tussen wens en praktijk verband houdt met drie obstakels die volgens de respondenten de inzet van AI het meeste in de weg zitten:

Het klaarstomen van de IT-omgeving voor AI: Volgens de respondenten was de ontwikkeling van bedrijfsbreed inzetbare AI-modellen en datasets de belangrijkste technologische uitdaging. Dit vraagt om investeringen in robuuste cloudoplossingen en de juiste voorbereiding en aanlevering van data. Ruim de helft van alle wereldwijde IT-besluitvormers zei dat hun organisatie telemetriedata verzamelt om met behulp van AI de gebruikservaring te verbeteren. Zij zorgen ervoor dat gevoelige informatie daarbij beschermd blijft.

Gereedheid van het personeel: 73% van alle wereldwijde organisaties die aan het onderzoek deelnamen heeft moeite met het voorbereiden van hun personeel en het aantrekken van nieuw talent voor de integratie met AI-systemen. De respondenten op C-niveau kenden een hogere prioriteit toe aan het inhuren van mensen voor de ontwikkeling van AI-mogelijkheden (prioriteit nummer 1) dan het trainen van eindgebruikers om gebruik te maken van AI-tools (prioriteit nummer 3). 

Europese organisaties lopen wereldwijd voorop met het gebruik van AI. Zij hebben hun pijplijn van talent op dit gebied reeds uitgebreid door middel van stages en samenwerkingen met universiteiten (43%). Het tempo waarmee ze dat doen ligt hoger dan dat voor organisaties in Noord-Amerika en de regio Asia Pacific.

AI-governance: 67% van de respondenten zegt dat hun management AI heeft uitgelicht als prioriteit binnen hun strategische plan voor 2021. 84% van alle besluitvormers is het eens met de stelling dat de betrokkenheid en functie-overstijgende steun van senior managers van cruciaal belang is om AI met hun producten en diensten te integreren. Desondanks heeft slechts 7% van alle organisaties geen bedrijfsbrede AI-leider geïdentificeerd die toezicht houdt op de   AI-strategie en -governance.

Hoewel tal van organisaties in alle delen van de wereld AI-oplossingen ontwikkelen, lopen Europese organisaties voorop met de integratie van governance in hun AI-oplossingen. 35% van de Europese respondenten gaf blijk van een diepgaand begrip van datgene wat nodig is om een robuuste en effectieve AI-oplossing te ontwikkelen. Zij noemden de beschikbaarheid van data als een cruciale bouwsteen voor de inzet van AI. Volgens de Noord-Amerikaanse respondenten vormden de technische mogelijkheden van AI-tools het meest essentiële aspect. Europese organisaties hebben reeds uitgebreide beleidsregels voor AI en governance opgesteld. Deze beschermen hen tegen financieel en reputatieverlies. Dit verhoogt het vertrouwen in de technologie en de beveiliging en operationele efficiëntie van AI-oplossingen.

Hoewel AI de nodige uitdagingen met zich meebrengt wijst het onderzoek van Juniper erop dat organisaties die deze technologie reeds hebben geïmplementeerd daarmee tastbare en waardevolle resultaten weten te boeken die tot optimisme en enthousiasme stemmen. Verder blijkt dat AI het vaakst wordt ingezet door de operationele en IT-afdeling. Die doen melding van verbeterde operationele efficiëntie en gebruikservaringen. Naarmate organisaties hun AI-mogelijkheden opschalen en hun werknemers deel laten uitmaken van hun oplossingen blijkt de gebruikerstevredenheid gestaag te groeien. De tijdswinst waarvoor AI zorgde stelde werknemers in staat om hun focus te richten op taken met toegevoegde waarde waaraan ze eerder niet toe kwamen.

“Als ik als CIO zoveel interesse bemerk in een nieuwe technologie herinner ik mensen er altijd aan dat er valkuilen kunnen optreden als er niet op juiste wijze mee wordt omgesprongen. In het geval van artificial intelligence staat het buiten kijf dat er licht is aan het einde van de tunnel van uitdagingen. Er is sprake van aanzienlijk potentieel voor het realiseren van nog waardevollere resultaten dan we tot dusver hebben gezien. Organisaties kunnen zich voorbereiden op het digitale personeelsbestand van morgen door hun focus te richten op de upskilling van hun personeel, door te investeren in een robuuste infrastructuur, waaronder data-, cloud- en netwerkmogelijkheden, en door het toepassen van bedrijfsbrede AI-governance.”

 

  • Sharon Mandell, de senior vice president en CIO van Juniper Networks

Juniper stelt zich ten doel om AI in te zetten voor het vereenvoudigen van processen. Daarmee wil het bedrijven, operators en cloud providers superieure ervaringen bieden. Geautomatiseerde processen voor netwerkmonitoring, beheer en probleemoplossing vergroten het inzicht, van clients tot en met de cloud.  Operators kunnen daarmee hun focus richten op hoogwaardiger activiteiten, terwijl eindgebruikers toegevoegde waarde kunnen creëren zonder externe AI-expertise in te hoeven schakelen.

Onderzoeksmethodiek

Juniper Networks voerde in januari 2021 onderzoek uit onder bedrijven om hun houdingen en vorderingen ten aanzien van het gebruik van artificial intelligence te evalueren. Aan het onderzoek namen 700 respondenten deel die actief waren bij bedrijven in verschillende sectoren. Juniper Networks vroeg hen naar hun gebruik van oplossingen uit diverse segmenten van de AI-markt, de acceptatie van AI, het groeipotentieel en de problemen die AI vertegenwoordigt en hun governance en strategische besluitvorming op dit gebied. 201 van de respondenten waren actief bij bedrijven in Europa (Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). De inzichten die in het rapport aan bod komen vormen een samenvatting van de onderzoeksresultaten en de in de praktijk door Juniper opgedane inzichten in de toekomst van de markt voor zakelijke artificial intelligence-oplossingen.

 

Aanvullende informatie

 

 

 

 


===einde persbericht===

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht of over Juniper Networks neem je contact op met:

Diana Potse, telefoon: 0619420607, email.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

Juniper Networks

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Diana Potse

Adres:
Boeing Avenue 240, 1119 PZ Schiphol-Rijk, Nederland

Telefoon:
020 658 95 22

PR-contact:
En Serio PR & Communicatie

Over Juniper Networks:
Juniper Networks maakt veilige en gegarandeerde communicatie mogelijk via één IP-netwerk. Op basis van de gespecialiseerde, hoogwaardige IP-platforms van het bedrijf kunnen klanten op elke schaal uiteenlopende services en applicaties ondersteunen. Serviceproviders, ondernemingen, overheden en onderzoeks- en onderwijsinstellingen over de gehele wereld vertrouwen op Juniper Networks om netwerken te bouwen, die maximaal afgestemd zijn op de behoeften van gebruikers, services en applicaties. Het portfolio van bewezen netwerk- en beveiligingsproducten ondersteunt veeleisende netwerken met complexe eisen op het gebied van schaalgrootte, beveiliging en prestaties.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.