Onderzoek: enorm bespaarpotentieel Europese energietransitie

Persbericht 06-10-2022 om 10:22 - Energiesector - Energiesector


Onderzoek: enorm bespaarpotentieel Europese energietransitie


Consumenten in de Europese Unie kunnen 71 miljard euro besparen in 2030 en vergelijkbare bedragen in de jaren daarna, als er serieus werk wordt gemaakt van de energieflexibiliteit vanuit de vraagzijde van de energiemarkt. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van DNV, dat is gepubliceerd door smartEn – Smart Energy Europe en mede mogelijk is gemaakt door Eaton, Enel X, EDF en Voltalis.

Het onderzoek, Demand-side flexibility in the EU: Quantification of benefits in 2030, vult een belangrijke lacune op: nooit eerder is een uitgebreide en onderbouwde inschatting gemaakt van het EU-potentieel van energieflexibiliteit vanuit de vraagzijde. Het onderzoek omvat een grondige analyse van de omvang van de emissiereducties en kostenbesparingen als huishoudens en bedrijven gestimuleerd en in staat gesteld worden om een actievere rol te spelen op de energiemarkten.

In een scenario waarin de flexibiliteit van gebouwen, elektrische voertuigen en de industrie volledig wordt benut, zijn de volgende resultaten gevonden: 

In het jaar 2030 zou:

  • 37,5 miljoen ton aan jaarlijkse broeikasgasemissies worden bespaard;
  • 11,1 tot 29,1 miljard euro worden bespaard op investeringen in het distributienet (en dat jaarlijks);
  • 71 miljard euro worden bespaard door consumenten zelf (jaarlijks); 
  • 15,5 TWh (61%) aan beperking van opwek van hernieuwbare energie (curtailment) worden vermeden; 
  • 2,7 miljard euro worden bespaard door het vermijden van piekproductiecapaciteit.

Bij het lanceringsevenement van het rapport zei Michael Villa, executive director van smartEn: “Wij zijn zeer opgetogen dat onder de Emergency Market Design Interventions een doelstelling is vastgelegd om de piekvraag in elektriciteit te beperken, om zo flexibele en tijdsafhankelijke afname te stimuleren. Zoals het DNV-onderzoek uitwijst, is de actieve rol van de consument enorm belangrijk. Zowel nu, voor de huidige noodsituatie, als in 2030, om hernieuwbare elektriciteit te helpen integreren en onze doelstelling van 55GHG-reductie op een kosteneffectieve manier te realiseren.

Seydou Kane, vice-president public affairs EMEA bij Eaton, benadrukte: “Dit onderzoek laat zien hoe huishoudens en bedrijven aan de vraagzijde – degenen die van oudsher alleen maar voor energie betaalden – geld kunnen besparen, geld kunnen verdienen en de druk op het net kunnen verminderen als ze worden gestimuleerd om te investeren in technologieën die hen toegang geven tot de voordelen van flexibiliteit.

Daniele Andreoli, head of flexibility solutions bij Enel X Global Retail, stelde: “Het onderzoek is een belangrijke mijlpaal voor de verdere ontwikkeling van flexibiliteitsoplossingen aan de vraagzijde. Het illustreert en kwantificeert namelijk duidelijk de cruciale rol van flexibel verbruik om de energietransitie op een duurzame en kosteneffectieve manier te verwezenlijken.

Carmen Munoz, downstream R&D director bij EDF, zei: “Flexibiliteit aan de vraagzijde biedt enorme mogelijkheden voor emissiereductie en crisisbeheer. Wij zullen ambitieus zijn, behoedzaam te werk gaan en alleen de nodige investeringen vrijmaken voor die middelen die effectief klimaatneutraliteit kunnen waarborgen.

Het DNV-onderzoek is een waardevolle bron van informatie ter ondersteuning van de komende Fit for 55-onderhandelingen. Het stimuleert de inzet van meer digitale en gedecentraliseerde energiebronnen en bevordert de volledige activering van flexibiliteit aan de vraagzijde ten gunste van de consument en het hele energiesysteem.


===einde persbericht===

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht of over Eaton neem je contact op met:

Tijs Mannien (Clarity), telefoon: 023 555 34 24, e-mail.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

Eaton

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Tijs Mannien

Adres:
Europalaan 210, 7559 SC Hengelo, Nederland

Telefoon:
023 555 34 24

PR-contact:
Clarity

Over Eaton:
Eaton is een intelligent powermanagementbedrijf met een missie om wereldwijd de kwaliteit van leven te verbeteren en het milieu te beschermen. Wij laten ons leiden door een belofte om op de juiste manier zaken te doen, duurzaam te werken en klanten te helpen hun stroom te beheren ─ niet alleen vandaag, maar tot ver in de toekomst. Door in te zetten op elektrificatie en digitalisering versnellen we de transitie van onze maatschappij naar hernieuwbare energie, helpen we 's werelds dringendste uitdagingen op het vlak van energiebeheer op te lossen én doen we het juiste voor zowel onze stakeholders als de hele maatschappij. Eaton is opgericht in 1911 en is al bijna een eeuw beursgenoteerd. In 2021 behaalden wij een omzet van $19,6 miljard en bedienen wij klanten in meer dan 170 landen

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.