Onderzoek Workday: verlies van talent zorgelijk voor financiële sector

Persbericht 02-09-2021 om 16:30 - Arbeidsmarkt & personeel - Financiële sector - HR & personeel


Onderzoek Workday: verlies van talent zorgelijk voor financiële sector


Werknemers in de financiële sector beschikken over alle tools om hun werk te doen en zijn tevreden over het management, maar willen meer aandacht voor persoonlijke ambities. Dat blijkt uit onderzoek van Workday.

Recent onderzoek samen met Yonder liet al zien dat werknemers bezorgd zijn over de impact van de coronapandemie op hun carrières. Ook bleek dat thuiswerken werd ervaren als productief en dat Nederlandse managers als een van de besten uit de bus kwamen als het aankomt op verandermanagement.

The Employee Outlook

Het onderzoek, ‘The Employee Outlook: Understanding Employee Sentiment and Priorities Across Europe’, werd uitgevoerd in negen Europese landen, waaronder in Nederland. Ruim 17.000 respondenten werden bevraagd over hun ervaringen met thuiswerken. De respondenten waren werkzaam in uiteenlopende sectoren – waaronder de financiële sector.

Hoe hebben professionals in finance het thuiswerken ervaren? Workday deelt vandaag sectorspecifieke bevindingen, die meer inzicht geven in hoe organisaties de coronacrisis hebben doorstaan.

Werknemers hebben tools, maar missen training

80 procent geeft aan dat ze over alle tools beschikken die nodig zijn om hun werk te doen en 93 procent heeft toegang tot alle benodigde informatie. Daarmee doet de financiële sector het beter dan andere sectoren in Nederland, zoals de zakelijke dienstverlening, waar 59 procent toegang heeft tot de nodige tools. 76 procent van de respondenten in de financiële sector geeft ook aan dat ze bij thuiswerken voldoende worden ondersteund in hun werk.

Maar er zijn ook stappen te maken: zo geeft slechts 33 procent aan een opleiding te hebben gekregen over hoe zij effectief thuis kunnen werken. Door naast ondersteuning in tools ook meer in te zetten op training, kunnen organisaties hun werknemers productiever en gezonder houden.

Verlies van talent dreigt

Uit het onderzoek blijkt dat professionals tevreden zijn over het management tijdens de coronacrisis: 62 procent van de Nederlandse respondenten geeft aan dat het welzijn van medewerkers prioriteit had bij het management, en 66 procent bood goede ondersteuning bij hun werkzaamheden. 72 procent geeft tenslotte aan dat het management zich empathisch heeft opgesteld tegenover het personeel.

Het is belangrijk dat het management goed blijft inspelen op de behoeften van het personeel. Niet alleen om de productiviteit hoog te houden; voor 54 procent van de respondenten is het uitdagender om zichzelf te motiveren.

Dit is ook belangrijk om talent te behouden: 37 procent geeft aan dat er het afgelopen jaar minder aandacht was voor persoonlijke motivatie en ambitie en 39 procent geeft aan dat ze kansen hebben gemist om nieuwe vaardigheden op te doen of nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen. 30 procent geeft daarnaast aan gewenste stappen in hun carrière te hebben gemist. 38 procent geeft dan ook aan in het komende jaar van baan te willen veranderen. De uitdaging is nu om dit percentage te doen dalen.

Meer weten? Bekijk de infographic of het hele onderzoek.


===einde persbericht===

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht of over Workday neem je contact op met:

Linda Schilperoort (ClarityPR), telefoon: 023 555 34 24, e-mail.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

Workday

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Linda Schilperoort

Adres:
Kruisweg 811a, 2132 NG Hoofddorp, Nederland

Telefoon:
023 555 34 24

PR-contact:
Clarity

Over Workday:
Workday is een toonaangevende leverancier van enterprise cloud applicaties voor finance en human resources. Workday is opgericht in 2005 en levert applicaties op het gebied van financial management, human capital management en analytics die zijn ontworpen voor de grootste ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties wereldwijd. Honderden ondernemingen, variërend van medium enterprises tot Fortune 50 companies, hebben inmiddels voor Workday gekozen.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.