Prof. drs. Syben Tijmstra en drs. Peter Felen geven drie masterclasses voor toekomstbestendigere Nederlandse farmacie

Persbericht 24-01-2023 om 10:19 - Zorgsector


Prof. drs. Syben Tijmstra en drs. Peter Felen geven drie masterclasses voor toekomstbestendigere Nederlandse farmacie


Drs. Peter Felen en prof. drs. Sybren Tijmstra verzorgen drie masterclasses over strategie, disruptie en management binnen de Nederlandse farmacie. Hiermee steunen ze apothekers in hun overstap naar een toekomstbestendig businessmodel.

In de huidige praktijk van apothekers is er steeds meer sprake van disruptie, door het tekort aan personeel en medicijnen en de komst van steeds meer commerciële partijen in de gezondheidszorg. Daarnaast is de rol van de apotheek in de maatschappij in de afgelopen jaren drastisch veranderd. Naast de essentiële distributiefunctie is voorlichting essentiëler geworden. Nog steeds zijn er veel mensen die door het verkeerd gebruik van medicatie in een ziekenhuis belanden en soms zelfs overlijden.

Daarbij zorgen het huidige personeelstekort, het tekort aan medicijnen en de komst van steeds meer commerciële partijen voor disruptie in de Nederlandse farmacie. Drs. Peter Felen ziet met lede ogen aan hoe apothekers worstelen om goed te anticiperen op deze veranderingen. “Het gaat me aan het hart om dit te zien en daarom heb ik Sybren gevraagd om tijd beschikbaar te maken voor voorlichting aan apothekers en met hen een plan te maken voor de toekomst.” Samen met prof. drs. Sybren Tijmstra verzorgt Peter Felen daarvoor drie masterclasses.

Drie masterclasses voor een toekomstbestendige apotheek

Op 23 en 24 maart 2023 vindt de masterclass ‘Strategisch denken en handelen in de farmacie’ plaats. Een masterclass waarmee apothekers via bedrijfssimulatie leren over de mogelijkheden om strategische keuzes in een concurrerende omgeving in hun voordeel te laten uitvallen. Zeer interessant omdat tijdens deze simulatie de gevolgen van de keuzes meteen zichtbaar worden. Kijk hier voor neer informatie.

Op 14 april 2023 kunnen apothekers de masterclass ‘Cross cultureel en generatiemanagement voor bedrijfssucces’ volgen. In deze masterclass krijgen deelnemers tips en handvatten voor het omgaan met het uitdagende werkveld in de apotheek, met medewerkers en klanten van diverse culturen en generaties. Kijk hier voor meer informatie.

De derde masterclass is die op 17 maart over ‘Hoe anticipeer ik op de disruptie in de pharmasector?’ Tijdens deze masterclass leren apothekers hoe zij beter anticiperen op de veranderingen in de markt, zoals vergrijzing, internationalisering, technologische ontwikkelingen, sociaal verantwoord ondernemen en nieuwe concurrentie met een nieuw businessplan. Kijk hier voor meer informatie.

Interesse in deze onderwerpen maar niet werkzaam in de farmacie? Uiteraard kunnen we de onderwerpen aanpassen aan andere doelgroepen. Mail naar info@apotheektotaalgroep.nl voor overleg.


===einde persbericht===

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht of over de Apotheek Totaal Groep neem je contact op met:

mediacontent.nu, telefoon: 088 776 34 44, e-mail.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

Apotheek Totaal Groep

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Peter Felen

Adres:
Binnenpad 41, 8355 BR Giethoorn, Nederland

Telefoon:
020 261 07 02

PR-contact:
PRGoeroes

Over Apotheek Totaal Groep:
Schrijver Peter Felen is directeur van de Apotheek Totaal Groep. Hij is opgeleid psycholoog en bedrijfskundige en zet zich in als trainer en adviseur om veranderingen binnen organisaties te ondersteunen.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.