Vertaalsector schrijft geschiedenis met convenant voor gezonde toekomstbestendige samenwerking

Persbericht 02-11-2022 om 12:56 - Financiële sector - Marketing, media & reclame - MKB & ondernemerschap


Vertaalsector schrijft geschiedenis met convenant voor gezonde toekomstbestendige samenwerking


Op 1 november 2022 schreven vier beroepsverenigingen in de vertaalsector VZV, NGTV, VViN, SENSE– geschiedenis met het ondertekenen van het Convenant Vertaalsector Nederland. Met deze krachtenbundeling bevorderen zij een respectvolle samenwerking tussen bureaus en freelance vertalers, waarin gelijkwaardigheid en professionaliteit de kern vormen. Het convenant biedt zowel vertaalbureaus als zelfstandige vertalers perspectief met aanbevelingen voor goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.

Dagelijks worden miljarden woorden vertaald, een proces dat vraagt om een goed samenspel en heldere afspraken tussen alle partijen in de keten, zo ook tussen vertaalbureaus en vertalers. Samen willen ze immers een kwalitatief goede vertaling voor de eindklant opleveren. Dat vraagt ook om een samenwerking die uitgaat van gelijkwaardigheid tussen partijen, helderheid over wensen en eisen voor het te verzorgen werk en respect voor ieders toegevoegde waarde in het proces. In een sector waarin het beroep van vertaler niet beschermd is, is dat geen vanzelfsprekendheid. Daarom besloten de vier beroepsverenigingen in Nederland samen het gesprek aan te gaan om zo gezamenlijk de toekomst van het vak en de sector positief te bestendigen. Dit resulteerde in het Convenant Vertaalsector Nederland.

Op 1 november 2022 kwamen de afgevaardigden van de Vereniging Zelfstandige Vertalers (VZV), het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV), de Vereniging van Tolk- en Vertaalbureaus in Nederland (VViN) en de Society of English-language professionals in the Netherlands (SENSE) bij elkaar voor de officiële ondertekening van het convenant in Dynahouse in Nieuwegein.

Kwaliteit van samenwerking

Het convenant beschrijft met best practices hoe vertaalbureaus en zelfstandige vertalers nog effectiever kunnen samenwerken om zo de eindklanten optimaal te bedienen. Met heldere handvatten over wat een zelfstandig vertaler mag verwachten van een vertaalbureau en andersom. Het convenant geeft houvast voor een professionele onderlinge verhouding die gebaseerd is op gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid. Andere belangrijke onderwerpen zijn aanbevelingen over onder meer transparantie en effectief gebruik van beschikbare technologie.

Vertaalbranche schrijft geschiedenis

Nooit eerder gebruikte de vertaalsector in Nederland een convenant. Deskundigen uit de vertaalbranche hebben van 2019 tot begin 2022 aan dit convenant gewerkt. Vertrekpunt hierbij was een bestaand soortgelijk convenant uit Hongarije. Na de goedkeuringen van de Algemene Ledenvergaderingen van de deelnemende verenigingen gaat het Convenant Vertaalsector Nederland per 1 november 2022 in voor de duur van drie jaar. Vertaalbureaus en zelfstandige vertalers kunnen het convenant vrijwillig onderschrijven. De ondertekenaars hopen dat hun convenant als Europese standaard in meer landen ingezet gaat worden en zo een goede en eerlijke basis creëert voor de vertaalsector.


===einde persbericht===

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht of over het NGTV neem je contact op met:

mediacontent.nu, telefoon: 088 776 34 44, e-mail.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

NGTV

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Paula Kager

Adres:
Pompoenweg 9, 2321 DK Leiden, Nederland

Telefoon:
071 519 10 70

Over NGTV:
Het NGTV zet zich in voor de bevordering van de professionele en materiële belangen van de vertalers en tolken in het algemeen en van de NGTV-leden in het bijzonder. En voor de bevordering van een juist begrip van de taak van vertalers en tolken en versterking van nationale en internationale positionering op het gebied van vertalen en tolken. Leden kunnen rekenen op voordelen zoals informatievoorziening, onderling delen van vakkennis, samenwerkingen met andere taalprofessionals en belangenbehartiging. Ondernemingen en organisaties die een lid van het NGTV inhuren, zijn verzekerd van een betrokken inzet en hoge kwaliteit teksten en vertalingen van professionele tolken en vertalers.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.