Wereldwijd onderzoek Workday: wat zien leiders in finance, HR en IT als belangrijkste belemmeringen voor digitale transformatie na de pandemie?

Persbericht 19-05-2022 om 16:45 - Cloud - Financiële sector - Het Nieuwe Werken - HR & personeel - ICT & Internet


Wereldwijd onderzoek Workday: wat zien leiders in finance, HR en IT als belangrijkste belemmeringen voor digitale transformatie na de pandemie?


Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), toonaangevend leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources, publiceert vandaag de resultaten van zijn nieuwste onderzoek naar digitale transformatie, waarin de impact van de wereldwijde pandemie op de digitale transformatie-inspanningen van organisaties is onderzocht binnen drie belangrijke bedrijfsonderdelen: finance, human resources (HR) en informatietechnologie (IT).

Voor het rapport “Closing the Acceleration Gap: Toward Sustainable Digital Transformation”, bevroeg Workday 1.150 senior leidinggevenden wereldwijd om inzicht te krijgen in het tempo van digitale transformatie in de afgelopen twee jaar en de grootste obstakels voor succes. Uit de bevindingen komt naar voren dat leidinggevenden in finance, HR en IT weliswaar het belang van digitale transformatie erkennen, maar dat toch 55% van de respondenten zegt dat hun digitale strategie altijd of vaak wordt ingehaald door de eisen van de business. Als gevolg hiervan wordt de acceleration gap steeds groter; de behoeften van de business ontwikkelen zich sneller dan de technologie, processen en cultuur die nodig zijn om die behoeften bij te houden. In reactie hierop kiezen leidinggevenden voor een meer duurzame benadering van transformatie door prioriteit te geven aan de toegang tot data en de werknemerservaring.

Om de acceleration gap te dichten, richten leidinggevenden van de verschillende bedrijfsonderdelen zich op:

  • Finance: uniforme, snel beschikbare data.
    Meer dan de helft van de financiële leidinggevenden (51%) zegt dat voor het versnellen van de cycli van planning, uitvoering en analyse, nieuwe technologie een van de belangrijkste elementen is om te helpen bij het integreren van data tussen verschillende systemen en het doorbreken van interne datasilo’s. Toch zegt 61% dat ze het meeste behoefte hebben aan technologie die financiële, personele en operationele gegevens samenbrengt. 64% geeft toe dat het weken – of langer – duurt om aan het eind van een rapportageperiode resultaten te verkrijgen.
  • HR: werknemerservaring en ontwikkeling van vaardigheden.
    Temidden van de Great Resignation hebben organisaties zich steeds meer gericht op vaardigheden om de werving, het behoud en de algehele werknemerservaring te verbeteren. Uit het onderzoek blijkt dat 25% van de HR-leidinggevenden veerkracht en aanpassingsvermogen op de eerste plaats zetten als het gaat om vaardigheden die ervoor zorgen dat teams kunnen blijven voldoen aan de veranderende eisen van de business. Verder zegt 50% van de leidinggevenden in HR dat positieve werknemerservaringen het belangrijkst zijn om transformatie binnen het bedrijf te versnellen.
  • IT: silo’s doorbreken om automatisering te stimuleren. 
    CIO’s zijn de sleutelspelers als het gaat om transformatie op basis van data. Toch voelen veel CIO’s zich overweldigd door het tempo van de verandering en zijn volgens het onderzoek vooral legacy systemen en datasilo’s obstakels voor de digitale transformatie. Slechts 42% van de IT-leidinggevenden vertrouwt erop dat hun teams cloudtechnologieën kunnen inzetten, zonder dat legacy systemen zorgen voor beperkingen. Verder heeft de helft van de leidinggevenden in IT (50%) moeite om het tempo bij te houden van service upgrades van legacytechnologie. 59% zegt dat het weken of maanden kan duren om een geautomatiseerd bedrijfsproces te veranderen.

Workday helpt organisaties de digital acceleration gap te dichten met Workday enterprise management cloud, die een eenduidig beeld geeft van financiële, personele en operationele data om organisaties te helpen zich aan te passen en het steeds hogere tempo van veranderingen voor te blijven. 

Commentaar op het nieuws

“Digitale transformatie is niet langer een keuze – het is noodzakelijk om bij te blijven in de veranderende wereld van vandaag. Toch is er, zoals het onderzoek laat zien, een acceleration gap. Dat moeten organisaties aanpakken om ervoor te zorgen dat hun digitale ontwikkeling gelijke tred houdt met de groeiende en veranderende eisen van hun business”, zegt Pete Schlampp, chief strategy officer van Workday. “Het is goed om te zien dat internationale leidinggevenden in finance, HR en IT hun transformatiestrategieën meer doordacht aanpakken door technologie in te zetten – zoals Workday – die de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen in het hele bedrijf aanjaagt.”

Over het onderzoek

Workday bevroeg 1.150 senior leidinggevenden in Noord-Amerika, Europa en de regio Azië-Pacific in 13 sectoren om inzicht te krijgen in de impact van digitale transformatie op drie bedrijfskritische onderdelen: finance, HR en IT. Dit onderzoek vond plaats tussen augustus en november 2021.

Naast dit kwantitatieve onderzoek heeft Workday tussen september en november 2021 diepgaande kwalitatieve interviews gehouden met senior leidinggevenden en transformatie-experts in finance, HR en IT. De resultaten van die interviews zijn opgenomen in het rapport.

Meer informatie:


===einde persbericht===

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht of over Workday neem je contact op met:

Linda Schilperoort (ClarityPR), telefoon: 023 555 34 24, e-mail.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

Workday

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Linda Schilperoort

Adres:
Kruisweg 811a, 2132 NG Hoofddorp, Nederland

Telefoon:
023 555 34 24

PR-contact:
Clarity

Over Workday:
Workday is een toonaangevende leverancier van enterprise cloud applicaties voor finance en human resources. Workday is opgericht in 2005 en levert applicaties op het gebied van financial management, human capital management en analytics die zijn ontworpen voor de grootste ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties wereldwijd. Honderden ondernemingen, variërend van medium enterprises tot Fortune 50 companies, hebben inmiddels voor Workday gekozen.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.