Wereldwijde CIO-enquête Workday en Deloitte: samenwerking CIO-CFO stimuleert bedrijfstransformatie

Persbericht 12-10-2021 om 12:00 - Bedrijfsresultaten - HR & Personeel - HR & personeel - Innovatie - MKB & ondernemerschap


Wereldwijde CIO-enquête Workday en Deloitte: samenwerking CIO-CFO stimuleert bedrijfstransformatie


Workday, toonaangevend leverancier van enterprise cloudapplicaties voor financiën en human resources, en Deloitte Global maken vandaag de resultaten bekend van een gezamenlijk, wereldwijd onderzoek over hoe de door corona veroorzaakte digitale versnelling de mentaliteit van chief information officers (CIO’s) heeft beïnvloed. Uit het onderzoek blijkt dat CIO’s mede de leiding nemen in financiële transformatie en het aanpassen van strategieën om te voldoen aan veranderende bedrijfs- en technologie-eisen. 70% van de ondervraagde CIO’s geeft daarbij aan hun financiële transformatiestrategieën met ten minste een jaar te hebben versneld.

Het rapport A More Effective CIO-CFO Partnership is gebaseerd op onderzoek onder meer dan 600 executives over de hele wereld. Uit het onderzoek blijkt dat de zogenaamde Progressive CIO’s, een subsegment van slechts 8% van de ondervraagden, een specifieke aanpak hanteren voor de transformatie van de bedrijfsfinanciën en zich anders gedragen dan hun collega’s op het gebied van mentaliteit, samenwerking en technologiestrategie.

CIO’s en IT-leiders ervaren een toenemende druk om hun digitale strategieën aan te passen en te versnellen zonder de kritieke bedrijfsactiviteiten te verstoren. Als gevolg hiervan hebben vooruitstrevende CIO’s strategische samenwerkingen binnen hun organisaties opgebouwd. 90% van de Progressive CIO’s geeft dan ook aan dat hun IT-afdelingen inmiddels veel meer geïntegreerd zijn in andere delen van de organisatie dan 12 maanden geleden.

Progressive CIO’s ondersteunen de financiële transformatie op drie belangrijke gebieden. 

  • Het gebruik van data in het besluitvormingsproces: Progressive CIO’s prioriteren data-aggregatie en -beheer, en zij begrijpen dat effectief gebruik van deze data cruciaal is. Bijna alle Progressive CIO’s (92%) zeggen dat “het samenvoegen van financiële bedrijfsdata op één plek de topprioriteit is”.
  • De samenwerking met finance om transformatie te stimuleren: Als het gaat om de transformatie van de bedrijfsfinanciën kunnen er ernstige financiële gevolgen zijn wanneer IT en de financiële functie niet op elkaar zijn afgestemd. 83% van de Progressive CIO’s stelde dat “we onze groeidoelstellingen niet kunnen behalen tenzij IT en finance beter samenwerken”.
  • Een wendbare en incrementele cloud-aanpak voor transformatie: Progressive CIO’s erkennen dat modernisering niet ten koste mag gaan van bedrijfsresultaten. Meer dan de helft (54%) van de Progressive CIO’s (vergeleken met 37% van alle respondenten) is meer geneigd om stapsgewijs voorzieningen uit te rollen in een end-to-end cloudstrategie om legacy enterprise resource planning-systemen (ERP’s) te moderniseren. Tegelijkertijd waken ze ervoor dat verstoringen tot een minimum worden beperkt wanneer digitale initiatieven worden uitgevoerd.

Commentaar op het nieuws

“Ons onderzoek toont aan dat Progressive CIO’s zich richten op de samenwerking tussen IT en finance, wendbare uitvoering van strategieën en de ontwikkeling van meer mogelijkheden om data in te zetten. Hierdoor zijn ze toegerust om transformatie in finance te versnellen en strategische bedrijfsresultaten te stimuleren”, zegt Sheri Rhodes, chief information officer bij Workday. “Modernisering en automatisering in finance is een belangrijk – zo niet het belangrijkste – digitale initiatief voor ondernemingen. Dit onderstreept het belang van de relatie tussen CIO en CFO om bedrijfsdoelen te halen”

“De meest succesvolle IT-leiders van vandaag werken nauw samen met finance om gemeenschappelijke doelen, processen en prioriteiten te realiseren”, zegt Matt Schwenderman, hoofd Deloitte Global Workday Financial Management. “Hoewel we zien dat als gevolg van de coronapandemie digitale technologieën voortdurend worden geprioriteerd, benadrukt ons onderzoek dat Progressive CIO’s erkennen dat de digitale verstoringen die financiële transformatie op gang brengt de focus van de bedrijfsleiding zal verschuiven naar bedrijfsinzichten en data-analyse”

Meer informatie:

● Download het rapport “A More Effective CIO-CFO Partnership.”
● Klik hier om te ontdekken hoe Deloitte en Workday kunnen helpen meer business impact te maken


Over Deloitte

Onder Deloitte wordt verstaan één of meer van Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”),haar wereldwijde netwerk van member  firms en aan hen verbonden entiteiten (tezamen, de “Deloitte organisatie”). DTTL (hierna ook te noemen “Deloitte Global”) haar wereldwijde netwerk van member firms en aan hen verbonden entiteiten zijn juridisch gescheiden en onafhankelijke entiteiten, zijn niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor elkaars handelen of nalaten en kunnen elkaar niet binden. DTTL en iedere DTTL member firm en aan hen verbonden entiteit is aansprakelijk voor hun eigen handelen en nalaten, en niet voor het handelen of nalaten van een andere entiteit. DTTL verleent geen diensten aan cliënten. Raadpleeg www.deloitte.com/about voor meer informatie.

Deloitte levert toonaangevende audit- en assurance-, belasting- en juridische diensten, consulting, financial advisory, and risk advisory diensten aan bijna 90% van de Fortune Global 500® en duizenden particuliere bedrijven. Onze professionals leveren meetbare en blijvende resultaten die het vertrouwen van het publiek in kapitaalmarkten helpen versterken, klanten in staat stellen te transformeren en bloeien, en de weg wijzen naar een sterkere economie, een meer rechtvaardige samenleving en een duurzame wereld. Voortbouwend op zijn meer dan 175-jarige geschiedenis, omvat het bereik van Deloitte meer dan 150 landen en gebieden. Ontdek hoe de meer dan 345.000 mensen van Deloitte wereldwijd een impact maken die ertoe doet op www.deloitte.com.


===einde persbericht===

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht of over Workday neem je contact op met:

Marlieke Tijman (ClarityPR), telefoon: 023 555 34 24, e-mail.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

Workday

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Marlieke Tijman

Adres:
Kruisweg 811a, 2132 NG Hoofddorp, Nederland

Telefoon:
023 555 34 24

PR-contact:
Clarity Benelux

Over Workday:
Workday is een toonaangevende leverancier van enterprise cloud applicaties voor finance en human resources. Workday is opgericht in 2005 en levert applicaties op het gebied van financial management, human capital management en analytics die zijn ontworpen voor de grootste ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties wereldwijd. Honderden ondernemingen, variërend van medium enterprises tot Fortune 50 companies, hebben inmiddels voor Workday gekozen.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.