Zeven voorspellingen over Robotic Process Automation in 2020

Onderzoek 18-12-2019 om 9:02 - Automotive industry - ICT & Internet - Industrie & techniek - Populair wetenschappelijk - Telecom & mobiel - Transport & logistiek


Zeven voorspellingen over Robotic Process Automation in 2020


Guy Kirkwood, trendonderzoeker bij UiPath

 

De RPA-branche groeit als geen andere. Gartner heeft Robotic Process Automation (RPA) benoemd als ‘het snelst groeiende segment binnen de wereldmarkt voor bedrijfssoftware’. Ook voorspelt Gartner dat de markt voor RPA‑diensten in 2020 naar schatting een kleine € 7 miljard zal bedragen en binnen twee jaar zal doorgroeien naar bijna € 11 miljard. 2020 wordt het jaar van een grote omwenteling op IT‑gebied, waarin de volwassen geworden RPA-branche wordt omarmd door de wereldeconomie, die zich aan de nieuwe werkelijkheid van ‘automatisering voorop’ en de grootschalige inzet van softwarerobots aanpast.

De snelheid waarmee RPA een volwaardige technologie voor bedrijfskritische toepassingen wordt, neemt toe. RPA wint aan snelheid vanwege economische verschuivingen; een nieuwe generatie medewerkers; en de versnelling van de technologische vooruitgang.

Organisaties reageren op de nieuwe mogelijkheden door hun automatisering te standaardiseren en op te schalen. Binnen de RPA-branche vindt consolidatie plaats, waarbij kleinere RPA-leveranciers worden overgenomen en er wordt gefuseerd om concurrerend te blijven. De vooruitgang tilt de RPA‑branche en RPA–technologie naar een dusdanig hoog niveau, dat een ‘automatisering voorop’‑strategie, waarin IT het uitgangspunt van het bedrijfsmodel is, steeds beter mogelijk wordt, maar vanuit concurrentieperspectief ook noodzakelijk. Dit betekent dat bedrijven moeten leren werken met een hybride personeelsbestand van samenwerkende mensen en robots, en softwarerobots te gebruiken om dagelijkse processen te automatiseren en mensen vrij te maken voor creatieve, strategische taken.

Dit zijn mijn zeven RPA-voorspellingen voor 2020 en hoe die het zakelijke landschap zullen veranderen:

1. Wereldwijde economische neergang stuwt automatisering

Signalen in de financiële markten schetsen een negatief beeld. Rabobanks Philip Marey voorziet voor 2020 een recessie in de VS en denkt dat de Fed de rente helemaal naar nul zal laten gaan. Daling van de lange rente en verminderde investeringen door bedrijven, zijn een afspiegeling van groeiende instabiliteit die wordt veroorzaakt door wereldwijde spanningen, conflicten en handelsoorlogen. Als het lage consumentenvertrouwen aanhoudt, drukt dat de vraagt, en ligt de volgende recessie op de loer. Normaliter ontslaan organisaties werknemers om zich door een dal te worstelen, maar automatisering opent nieuwe wegen. Mijn voorspelling is dat bedrijven hun bedrijfsmodel zullen aanpassen aan nieuwe automatiseringsmogelijkheden, en in de eerste plaats vooral de efficiëntie van hun medewerkers zullen verhogen door robots in te schakelen – in plaats van de oude reflex om te snijden in het personeelsbestand.

2. Wat YouTube is voor video, wordt RPA voor automatisering

Per 2020 zal RPA de plaats opeisen als hét centrale platform waarop ook andere bedrijfsautomatiseringstools huizen, ongeveer zoals YouTube dé plaats is waar video-inhoud wordt gehuisvest. De centralisering van RPA loopt parallel met de ontwikkeling van beter (her-) bruikbare automatiseringscode, die zich daardoor eenvoudig verspreidt, ongeacht het marktsegment of de regio. Deze voorspelling is de voorbode van een langjarige trend waarin RPA steeds toegankelijker en beter uit te breiden wordt.

3. Meer organisaties zullen robots combineren en hergebruiken

In 2020 zullen robots steeds meer worden gestandaardiseerd voor gebruik in verschillende toepassingsgebieden en over de verschillende afdelingen van organisaties, en uiteindelijk over verschillende bedrijven en sectoren. Dit leidt tot beter voorspelbare implementaties en grootschaliger toepassing. RPA overstijgt daarmee de automatisering in silo’s – die de voordelen van RPA juist beperkt.

4. Studenten die gaan werken, versnellen de inzet van automatisering

Bij veel bedrijven hebben medewerkers hun tanden lange tijd stuk gebeten op de gegevensuitwisseling tussen, en de integratie van verouderende systemen. Het resultaat was een boel zich herhalend handwerk. Studenten die in 2020 op de arbeidsmarkt komen, zijn beter gewend. Dat dwingt achterlopende bedrijven om hun processen te transformeren en te moderniseren. Studenten leren tijdens hun vervolgopleiding al om te automatiseren, en die gewoonte nemen ze mee naar hun werk. Nieuwe medewerkers worden efficiënter en effectiever en zijn het levende voorbeeld van de voordelen van RPA. Dat neemt de laatste aarzelingen weg en dwingt organisaties te veranderen.

5. De intelligentie van machines blijft ons verrassen

Het vermogen van machine-intelligentie blijft groeien. Taken die uniek waren voor mensen, worden snel door software uitvoerbaar. De groei van kunstmatige intelligentie (AI) blijft zich exponentieel ontwikkelen, vergelijkbaar met de wet van Moore, en heeft tal van verrassingen in petto. AI‑innovaties en verdere computerisering, staan op de schouders van quantum-computing. We verhogen regelmatig het aantal qubits in quantum-computing, en de toepassingsmogelijkheden voor al die rekenkracht zijn enorm. Wat we onmogelijk achtten, wordt mogelijk.

6. RPA wordt op het wereldtoneel besproken

De invloed van automatisering grijpt aan op de samenleving. In 2020 zullen non‑gouvernementele organisaties als de Verenigde Naties en het World Economic Forum, en de individuele landen de gevolgen van RPA bespreken voor wat betreft werkgelegenheid, de lonen en de wereldeconomie. In beleidsdiscussies is het belangrijk dat het besef doordringt dat RPA sociaal-politiek bezien van cruciaal belang is, en dat robots juist belangrijke spelers zijn om de aankomende economische neergang te bestrijden.

7. Overname van RPA-leveranciers door ICT-dienstverleners versnelt

Gevestigde bedrijven die de RPA-markt betreden, zullen daartoe jonge RPA-leveranciers overnemen en in hun onderneming integreren. De RPA-marktleiders, zoals die zijn bepaald in het Gartner Magic Quadrant voor Robotic Process Automation Software, door Forrester Wave en in de Everest PEAK Matrix-rapporten, zijn daarvoor te groot. ICT-dienstverleners die toetreden op de RPA-markt voor grote bedrijven, zullen daarom jonge, kleine RPA-leveranciers overnemen en integreren om de RPA‑marktleiders te beconcurreren. Deze trend is inmiddels ingezet en zal zich in 2020 doorzetten.

Voorbereid zijn op 2020 en verder

De ontwikkeling van RPA en AI vereist enige verbeeldingskracht, maar het verwerven van inzicht in de trends levert wel concurrentievoordeel op. Gezien het potentieel dat in RPA besloten ligt, is het ontwikkelen van een digitale transformatiestrategie vanuit een ‘automatisering voorop’-mentaliteit van vitaal belang voor het succes ​​van een bedrijf. Ik kan alleen maar voorspellen wat 2020 ons zal brengen, maar zeker is dat het de innovatieve bedrijven zijn die marktleider worden, doordat ze goed reageren op veranderingen en zich daaraan aanpassen.

+++

Trendonderzoeker Guy Kirkwoord doet namens UiPath zeven voorspellingen over robotsoftware in 2020. Dit is de analytische versie. Er is ook een meer populair geschreven versie die hier beschikbaar is: Verwelkom Botje het softwarerobotje in ons team!

Interviews met UiPath’s trendonderzoeker Guy Kirkwood kunnen op aanvraag: laat uw interesse weten via Publiekswerk! Een foto van Kirkwood is aangehecht en beschikbaar voor publicatie in de media, alsook een artist impression van een hybride werkomgeving met mens en robot.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

UiPath

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Piet van Reeuwijk

Adres:
Visseringstraat 55, 1051 MG Amsterdam, Nederland

Telefoon:
020 486 21 39

PR-contact:
PublieksWerk bv

Over UiPath:
UiPath is een van de snelst groeiende en hoogst gewaardeerde AI-ondernemingen, en werd recentelijk door Comparably benoemd tot 6e beste plek om te werken en 11e grote onderneming met de beste bedrijfscultuur. UiPath voert het 'automatisering voorop'-tijdperk aan – door zich hard te maken voor een software-robot voor iedereen; door gratis trainingen en open samenwerkingen aan te bieden; en door robots nieuwe vaardigheden bij te brengen door middel van AI (kunstmatige intelligentie) en machine learning. De onderneming heeft zich ertoe verplicht om minstens een miljoen mensen de vaardigheden bij te brengen die het digitale tijdperk van hen vraagt, en het Robotic Process Automation (RPA)-platform van de onderneming heeft dan ook al miljoenen zich herhalende, geestdodende taken geautomatiseerd, bij bedrijven en overheidsorganisaties wereldwijd, ter verbetering van de productiviteit, de klantervaring en de medewerkerstevredenheid.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.