Zorgoppas: ‘Vraag naar oppas zorgbehoevende kinderen verdubbeld in coronacrisis’

Persbericht 19-10-2020 om 13:09 - Arbeidsmarkt & personeel - Coronavirus - HR & personeel - Jeugd & gezin - MKB & ondernemerschap - Zorgsector


Zorgoppas: ‘Vraag naar oppas zorgbehoevende kinderen verdubbeld in coronacrisis’


Achmea neemt gespecialiseerde oppasdiensten van startup Zorgoppas op in arbeidsvoorwaarden

 

De startup Zorgoppas ziet een sterk groeiende vraag naar oppas onder ouders met zorgbehoevende kinderen. Het bedrijf merkt dat dagelijks en constateert dat het aantal oppassen gedurende de coronacrisis is verdubbeld. In Nederland zijn ongeveer 200.000 ouders met één of meer zorgbehoevende kinderen.

Voor de meeste ouders is het makkelijk om een oppas te vinden als ze een avondje weg willen. Maar voor ouders van zorgbehoevende kinderen is dat vaak lastiger. Zorgoppas biedt hen hulp bij het vinden van gespecialiseerde oppas. “Voor ouders kan de moeite van het vinden van geschikte oppas leiden tot stressvolle situaties”, zegt directeur Harm van Ballegooy van Zorgoppas. “Dit kan langdurige uitval veroorzaken. Ouders van zorgbehoevende kinderen hebben maar liefst twaalf keer meer kans op een burn-out dan andere werkende ouders.”

Oppas in arbeidsvoorwaarden

Zorgoppas bemiddelt bij het vinden van geschikte en betaalbare oppas voor ouders van zorgbehoevende kinderen en helpt werkgevers bij het aanbieden van deze mogelijkheden voor hun medewerkers. Nog geen vier jaar geleden startte Harm van Ballegooy het bedrijf en won de IGNITE Award. Gemeente ’s-Hertogenbosch was de eerste klant en daarna volgden Tilburg en Amsterdam. De gemeenten betalen mee aan Zorgoppas voor hun inwoners.

Verzekeraar Achmea is sinds dit jaar klant en is de eerste landelijk opererende werkgever die Zorgoppas aan medewerkers aanbiedt als arbeidsvoorwaarde. “Organisaties als Achmea zien het vinden van een gespecialiseerde oppas voor medewerkers als onderdeel van goed werkgeverschap. Bovendien draagt die vorm van oppas op de langere termijn bij aan het verminderen van verzuim en de bijbehorende kosten.”

Ook helpt Zorgoppas volgens Van Ballegooy gemeenten en werkgevers met het concretiseren van hun sociaal-maatschappelijke impact. “Beleidsadviseurs en inkopers zoeken naar kwantificeerbare impact en Zorgoppas heeft daarvoor een heldere oplossing”, zegt hij. “Vanuit maatschappelijk belang maken wij het ze gemakkelijker om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Zo draagt Zorgoppas bij aan tenminste zeven van de 17 Sustainable Development Goals die de 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben gesteld voor 2030.”

12.000 gezinnen ondersteunen in Nederland

Het gaat goed met Zorgoppas, dat afgelopen maanden in de coronacrisis is verdubbeld in omzet en het aantal medewerkers.

Van Ballegooy heeft de ambitie om oppas te regelen voor 12.000 gezinnen in 2024. Werkgevers zijn daarin een belangrijke doelgroep. “Juist in deze tijd zetten veel werkgevers in op het welzijn van medewerkers en daar sluit de propositie van Zorgoppas naadloos bij aan”, zegt Van Ballegooy. “De mooie samenwerking met Achmea, die Zorgoppas heeft opgenomen in de arbeidsvoorwaarden van medewerkers, is gestart en de eerste zorgoppas is al komen oppassen.”


===einde persbericht===

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht of over Zorgoppas neem je contact op met:

Jennifer Delano, telefoon: 06 397 554 93, e-mail.

Downloaden is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.

Zorgoppas

Type:
Bedrijf

Contactpersoon:
Harm Van Ballegooy

Adres:
De Bloemendaal 10, 5221 EC ’s-Hertogenbosch, Nederland

Telefoon:
06 244 252 25

Over Zorgoppas:
Zorgoppas matcht ouders van zorgbehoevende kinderen met geschikte en betaalbare oppas. Onder andere de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Amsterdam maken al gebruik van de dienstverlening en zorgverzekeraar Achmea heeft deze vorm van zorg opgenomen in het arbeidsvoorwaardenpakket van medewerkers. Zorgoppas is door de groeiende behoefte aan deze gespecialiseerde zorg verdubbeld tijdens de coronacrisis, zowel in het aantal oppassen als medewerkers. Onze kracht is dat we bij Zorgoppas samenwerken, naar elkaar luisteren, eigenaarschap pakken en elkaar aanmoedigen en ondersteunen. Met plezier aan het werk gaan en de vrijheid ervaren om mee te denken. Samenhang in transparante processen en gemotiveerde mensen leiden tot echt eigenaarschap bij alle betrokkenen. Zorgoppas heeft deelgenomen aan het Achmea Groeiprogramma, Innovatienetwerk Jeugd en heeft in 2016] de IGNITE Award gewonnen.

Lees meer

Reacties op deze content

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.